De nieuwe bedragen van het wettelijke minimumloon per 1 januari 2023 zijn gepubliceerd. Ze zijn 10,15% hoger dan het huidige minimumloon. Dat werkt door in de loontabel van de horeca-cao vanaf 1 januari 2023. De loongroepen I, II en III hebben dan een basisloon op het bedrag van het wettelijke minimumloon. Dat werkt ook door in de afgeleide jeugdlonen met de cao-jeugdloonpercentages.

Bekijk de nieuwe loontabel horeca-cao 1 januari 2023

Let op: lees de toelichting op het besluit aanpassen wettelijk minimumloon. De horeca-cao kent eigen hogere jeugdloonpercentages.

Wettelijk minimumloon en loontabel

Het besluit wettelijk minimumloon (WML) van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is vorige week gepubliceerd. We hebben de loontabel van de horeca-cao daarop aangepast. De cao heeft de indexatie van de basis en eindlonen gefixeerd op de loonontwikkeling van de horeca-cao (indien een periodiek plus 2% voor alle vakvolwassen vakkrachten, plus 2% indexatie). Vanzelfsprekend met een aanpassing van het basisloon als het nieuwe WML hoger is. Het verschil op 1 januari 2023 tussen loongroepen III en IV is minimaal. Deze loontabel wordt bij SZW aangeboden als cao-wijziging en ook weer voorgedragen om algemeen verbindend te verklaren.

Het nieuwe WML per 1 januari 2023 wordt per 1 juli 2023 weer geïndexeerd. De loontabel zal ook dan weer op die nieuwe bedragen worden aangepast. Met de indexatie 1 juli 2023 zal waarschijnlijk ook loongroep IV op het WML starten. Dat gebeurt ook per 1 januari 2024 en dan wordt ook het wettelijke minimum uurloon gefixeerd op een 36-urige werkweek. De horeca-cao kent een 38-urige werkweek. Dat levert in de horecasituatie nog zo'n 5% extra stijging van het minimumuurloon op. Bij een 38-urige werkweek is dan ook het basisloon van functiegroep I tot en met V op WML.

Wat doet KHN met deze ontwikkeling

Cao-partijen horeca hebben op deze ontwikkelingen een cao-afspraak staan om functies en het loongebouw tegen het licht te houden om per 1 januari 2024 een nieuw en vereenvoudigd en verbeterd loongebouw te presenteren. Die afspraak staat in de huidige cao (artikel 5.0 sociale agenda). Bij het afsluiten van de cao was nog een verhoging van 3x jaarlijks 2,5% extra voorzien. De actualiteit heeft dat versneld naar 8,05 plus reguliere aanpassing tegelijk, totaal plus 10,15%. Maar de cao-afspraak staat en de uitvoering wordt nu voorbereid.

Wanneer duidelijkheid voor 1 januari 2024

Het is belangrijk om de vormgeving van zo'n vereenvoudigd loongebouw op tijd neer te zetten. Het streven is om half 2023 duidelijkheid te hebben en het in te voeren per 1 januari 2024. Juist met het oog op vooruitzicht voor medewerkers en voorspelbaarheid voor werkgevers.

Hoe werkt de nieuwe periodiek voor vakvolwassen medewerkers

In de cao van 2022-2023 is bepaald dat vanaf 1 januari 2023 een werknemer die een vakvolwassen vakkracht is, met een feitelijk loon tussen basis- en eindloon op 31 december van het jaar ervoor, recht heeft op een jaarlijkse periodieke loonsverhoging. Een voorwaarde voor de periodieke verhoging is dat de werknemer ten minste een vol kalenderjaar in dienst is geweest als vakkracht, in dezelfde bedrijfsfunctie, bij dezelfde werkgever. Er zit 2% verschil tussen twee opvolgende periodieken. De uitkomst van de periodieke verhoging plus de loonindexatie wordt getoetst aan de nieuwe basislonen van de cao-loontabel per 1 januari 2023. Lees meer: Hoe moet ik de nieuwe periodieken toepassen voor mijn personeel?

Teleurstelling en wat dan

Het zal in veel gevallen bij vakvolwassen vakkrachten teleurstelling opleveren. Anderen krijgen het minimumloon plus 10% en zij ‘maar’ 4% of minder. Je moet bedenken dat mensen op niveau WML al steun genieten door hogere toeslagen, gemeentelijke energietoeslagen, het energieplafond en belastingteruggaaf op energiebelasting, etc. Veel van die zaken - behalve het energieplafond- komen niet terug bij werknemers met een modaal inkomen.

We geven in overweging om, als het kan en je wilt, in overleg een tijdelijke 'koopkrachttoeslag' te verlenen van bijvoorbeeld 50 tot 100 euro per maand voor de duur van nu eerst 6 maanden. Uiteraard kan een eenmalige uitkering op die manier ook. Leg dat wel goed vast en zorg voor gelijke behandeling, bijvoorbeeld iedereen vanaf groep IV (al dan niet langer dan 12 maanden in dienst). Eventueel hoger kader vanaf groep VIII of IX, bijvoorbeeld, uitgezonderd. Door een tegemoetkoming onder gelijke condities toe te kennen met deze onderbouwing is er een gelijke behandeling van een groep medewerkers.

We zetten in op een verruiming van de Werkkostenregeling om zo’n toeslag bruto=netto te kunnen uitkeren. De Tweede Kamer heeft daarvoor moties aangenomen. Het Kabinet komt komende maand met een uitwerking van die moties.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens