De burgemeester heeft 28 februari de commissieleden van de gemeenteraad geïnformeerd dat ze de handhaving van deurbeleid horecadiscriminatie gaat aanscherpen. Volgens haar is de aanpak in het verleden niet voldoende geweest.

Heel bijzonder als we weten dat in het jaarverslag van Meldpunt Discriminatie horecadiscriminatie bij de belangrijkste bevindingen niet voorkomt. Er zijn slechts 12 meldingen per jaar. Als we dat afzetten tegen de miljoenen bezoekers die we jaarlijks in onze horeca ontvangen is dit minimaal. De discriminatie anti-zwart racisme vond voornamelijk plaats op de terreinen arbeid, openbare ruimte en publieke en politieke opinie.

De horeca is de branche waar aantoonbaar grote diversiteit aan bezoekers en medewerkers is en straalt ook uit dat iedereen welkom is, ongeacht herkomst, geaardheid, godsdienst of geslacht. Discriminatie zou niet geaccepteerd worden door medewerkers en bezoekers.

Samen met het Overleg van Amsterdamse Clubs hebben we volop verweer gevoerd, maar de gemeenteraad lijkt het voorstel van de gemeente breed te ondersteunen.

Pieter de Kroon, bestuurslid van OAC en eigenaar van de Social Club en regiomanager van Koninklijke Horeca Nederland, Eveline Doornhegge, hebben op 28 februari jongstleden ingesproken in de commissie Algemene Zaken om te voorkomen dat de beproefde methode van mystery visits en de zware sancties worden toegepast.

Helaas blijven mystery visits toegepast worden. Een koppel met een migranten afkomst en een koppel van niet migranten afkomst bezoeken in korte tijd achter elkaar de horecagelegenheid.

Onderstaand de sancties:

  • Stap 0: gesprek met ondernemer om melding van discriminatie of de constatering van mystery guests door te nemen (waarschuwing)
  • Stap 1: een week sluiting zaak
  • Stap 2: een maand sluiting
  • Stap 3: voor onbepaalde tijd sluiting

Mochten ondernemers geconfronteerd worden met deze stappen, dan is het van belang om zo spoedig mogelijk een deskundige in te schakelen. KHN kan ondernemers daarin bij staan. KHN Amsterdam overweegt een proefprocedure om deze beproefde methode en zware straffen aan een rechter voor te leggen.

KHN en OAC proberen nog verder te onderhandelen met de gemeente om binnen alle redelijkheid een aanvaardbare aanpak te realiseren.

Uiteraard moet u er alles aan doen om te voorkomen dat u ervan verdacht wordt te discrimineren. Eerder heeft de gemeente enkele tips op hun site geplaatst m.b.t. een transparant deurbeleid. Zie hier het artikel.

Voor een transparant deurbeleid is het van belang dat u heldere en wellicht een uitgebreid scala aan huisregels hanteert. Koninklijke Horeca Nederland heeft hiervoor een opzet gemaakt waarbij u kunt kiezen welke huisregels voor u relevant zijn. Zie hier het eerder verschenen artikel.

Huisregelbordje bestellen

Gerelateerde standpunten

Vragen?

Voor vragen neem contact op met regiomanager: Eveline Doornhegge; e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709