Veel ondernemers ervaren liquiditeitsproblemen om vakantietoeslag uit te betalen.

Daarnaast komt er bij dat niet elke ondernemer onbeperkt open kan en het liefst zou zien dat een aantal werknemers nu vakantie opneemt en anderen ervaren arbeidstekorten en geven er de voorkeur aan dat medewerkers de komende maanden nog niet met vakantie gaan.

De werkgever kan en mag met zijn werknemers afspreken dat de vakantietoeslag in deze coronatijd niet ineens maar gespreid in termijnen wordt uitbetaald. Ook mag de werkgever afspraken maken over het inzetten/opnemen van vakantiedagen in deze coronatijd. Die afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en ondertekend. Partijen moeten het daar dan wel over eens zijn.

Eerder hebben we hierover een artikel gepubliceerd met een modelbrief. Zie hier.

Alvorens het gesprek aan te gaan met je werknemers is het ook goed om de regels te kennen. Zie onderstaande.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat een werkgever de vakantie van zijn werknemers moet vaststellen overeenkomstig de wensen van werknemer. Een werkgever kan werknemers in beginsel niet verplichten zijn of haar vakantiedagen op te nemen. Ook recente (corona)jurisprudentie heeft (nog) niet tot een andersluidend oordeel geleid. Wel kan werkgever werknemers dringend verzoeken vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld op grond van het beginsel van goed werkgeverschap en goed werknemerschap ex artikel 7:611 BW. Daarbij wordt een beroep gedaan op de redelijkheid en billijkheid van zowel werknemer als werkgever. Uiteraard is er sprake van zeer uitzonderlijke omstandigheden en is het redelijk om het verzoek aan de werknemer te doen.

Verplichte vakantiedagen aanwijzen

Daarnaast kan verplichte vakantie vanwege bedrijfssluiting of het verplicht aanwijzen van vakantiedagen zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of het personeelsreglement dat de werknemer tekent bij indiensttreding. Door dit te tekenen, heeft de werknemer vooraf ingestemd met de verplichte vakantie. Voor nieuwe werknemers zou je daar afspraken over kunnen maken.

Onderstaand de belangrijkste bepalingen uit de CAO over opnemen vakantiedagen

 • Artikel 3.19 CAO Horeca
  Aaneengesloten vakantie
 1. Je hebt recht op een vakantieperiode van 3 aaneengesloten weken.
 2. Je kunt je werkgever vragen de aaneengesloten vakantie te beperken tot 2 weken. Je werkgever kan dit ook afspreken als de werkzaamheden dit noodzakelijk maken. In dat geval heb je recht op nog een aaneengesloten vakantie van 1 week.
 • Artikel 3.20 CAO Horeca
  Vaststellen van de vakantie
 1. Als werknemer stel je in overleg met je werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie en vakantiedagen vast.
 2. Je werkgever mag bij een tegoed over het vakantiejaar van meer dan de bovenwettelijke vakantie-uren de tijdstippen voor opnemen van die uren zelf aanwijzen.
 • Artikel 3.21 CAO Horeca
  Wijzigen van de vakantietijden

Jouw werkgever kan in overleg met jou het eerder vastgestelde tijdvak van een aaneengesloten vakantie wijzigen. Dan moet er wel sprake zijn van gewichtige reden(en). Jouw werkgever moet dan de schade vergoeden die je hierdoor aantoonbaar lijdt.

Voor nadere informatie: 0348-489489 / info@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens