Tijdens de Strandbeurs in The Beach in Aalsmeer op 30 januari vond ook de algemene ledenvergadering plaats van de Nederlandse Kustvereniging (NKV). Tientallen strandondernemers lieten zich bijpraten over de plannen en het belang van deze relatief nieuwe organisatie aan het strand.


Het programma van de ALV bestond uit vier delen. Ten eerste presenteerden vicevoorzitter Michiel van den Berg en voorzitter Jasper Roord de geschiedenis en het belang van de NKV en de speerpunten waar zij zich voor inzetten in de komende periode.

Presentaties bestuur NKV
Michiel van den Berg: “De NKV bestaat nu drie jaar. In eerste instantie was het een platform om kennis op te delen en samen kracht te ontwikkelen. We merkten in de coronatijd namelijk dat er heel veel op ons afkwam en dat het heel lastig was de juiste informatie te krijgen. Op dat moment zijn we als strandondernemers zelf in actie gekomen om onze problemen onder de aandacht te brengen en bijvoorbeeld de overwintering van seizoensbedrijven voor elkaar te krijgen. We zochten al snel de samenwerking met KHN, waar Ivo Berkhoff een belangrijk contact is, en met Strand Nederland, waar Bas de Jong ons aanspreekpunt is.”

“We merkten dat de overwintering het tweede coronajaar al een stuk moeilijker werd en het is dankzij de samenwerkingen dat we de ingangen vonden dat toch te realiseren. We vonden het zonde die samenwerking op te heffen na corona. De NKV vertegenwoordigt inmiddels onbezoldigd 330 strandbedrijven en staat voor goed, groen, veilig en vrij ondernemerschap. Het delen van kennis met overheden is daarbij essentieel. Zo is het verplaatsen van paviljoens momenteel een heet hangijzer. De consequenties voor bedrijven moeten goed in beeld zijn bij de overheden. De NKV levert coördinatie, woordvoering, vakdeskundigheid, deelname aan ambtelijke en bestuurlijke overleggen en voorzitter Jasper Roord is lid van de ledenraad van KHN. We kiezen ervoor om met de voorzitters van de lokale verenigingen te overleggen. Individueel mag natuurlijk altijd, maar de lijnen die we zelf warm houden, dat is met de voorzitters.”

“De NKV vertegenwoordigt 330 paviljoens aan de Nederlandse kust”

Speerpunten NKV
Voorzitter Jasper Roord nam hierop het woord om toe te lichten welke speerpunten de NKV momenteel hanteert:
- Meer financiële en juridische rechtszekerheid: “Om te kunnen ondernemen op de lange termijn om zowel commercieel levensvatbaar te zijn als te kunnen investeren in duurzaamheid en de omgeving is het noodzakelijk dat ondernemers voor meerdere jaren weten waar ze op mogen rekenen van de overheden op het strand.”
- Verbetering in investering duurzame ontwikkelingen: “Veel ondernemers willen graag investeren in duurzaamheid, ook omdat het beter is voor de bedrijfsresultaten. Die forse investeringen zijn afhankelijk van ondersteuning en duidelijkheid door overheden en leveranciers.”
- Recht van opstal en langduriger contracten. “Dit is de kern van de veel onzekerheid op het strand. Er is Europese regelgeving over het openbaar aanbesteden van de ruimte op plekken als het strand: het schaarsterecht. Dat zou betekenen dat de huidige strandondernemers na afloop van een contract misschien geen verlenging krijgen. Daardoor willen zij niet investeren omdat ze niet weten of ze die bedragen kunnen terugverdienen en kunnen zij niet investeren omdat financiers vragen om zekerheid. Hierdoor neemt de kwaliteit aan de kust snel toe. Deze regels zijn nog niet toegepast, maar sommige gemeenten zetten het al wel in als drukmiddel in overleggen met ondernemers en dat zorgt voor veel onrust. Ook hier vragen wij om duidelijkheid en een overheid waarop wij kunnen vertrouwen.”
- Toename regeldruk bij bouw, activiteiten en evenementen. “De regeldruk is snel aan het toenemen, onder meer door de stikstofcrisis. We maken ons hard voor heldere, eenduidige regels waaraan we moeten voldoen.
- Inspelen veranderende marktvraag. De markt aan de kust verandert. Zo is er veel vraag naar overnachten op het strand. Hoe kunnen we daarop een antwoord geven op een manier die haalbaar is, veilig en verantwoord?”
- Mogelijkheden voor ruimere bebouwing. “De maatschappelijke vraag naar het strand neemt toe. Uit alle ramingen blijkt dat er meer bezoekers, zowel inwoners van Nederland als toeristen, richting de kust komen die allemaal graag iets eten en drinken. Dat vraagt om meer capaciteit voor de ondernemers op het strand, omdat we simpelweg niet de ruimte hebben om iedereen te kunnen ontvangen. We willen niet de kust volbouwen, maar wel mee kunnen groeien met de toename van de drukte om onze gasten veilig, gastvrij en duurzaam te kunnen ontvangen.”


  “ABN Amro is positief over de toekomst wil haar aandeel op het strand verdubbelen”

  Stef Driesen is sectorspecialist voor de gastvrijheidsindustrie bij ABN Amro. Hij gaf een presentatie over ‘Een zonnige toekomst voor strandpaviljoens’ op basis van het eigen marktonderzoek van ABN Amro.

  Hij is positief over de vooruitzichten voor het strand. “Ervaringen verkopen beter dan spullen. NBTC heeft positieve prognoses gepresenteerd zowel voor binnen- als buitenlandse toeristen. Veel Amerikanen en Britten die ons weten te vinden. De bestedingen gaan ook goed. De lonen stijgen en daarover maken ondernemers zich zorgen. Maar als de lonen sneller stijgen dan de inflatie, gaan de bestedingen in de horeca omhoog. Het aantal tweeverdieners stijgt en die zoeken ontspanning in hun drukke levens. De vraag groeit. Het aanbod ontwikkelt zich voorspelbaar. Dat maakt ABN Amro uitermate positief over de sector.

  Omdat wij al deze ontwikkelingen zien als positief, willen wij ons aandeel van financieringen in de sector verdubbelen.”

  Naast de positieve marktontwikkeling ziet Driesen kansen in het ondernemerschap van ondernemers. Hij denkt dat gemeentes meer open kunnen staan voor de overwintering van seizoensbedrijven (zonder te openen) omdat het scheelt in stikstofruimte voor andere projecten. Stoppen met afbouwen en opslag is beter voor mens en natuur. Ook omdat afbouw bijvoorbeeld investeringen in kwetsbare zonnepanelen in de weg staat. Daarnaast ziet ABN Amro mogelijkheden om met nieuwe technieken als AI en bestaande innovaties als QR-codes de omzet te verhogen en de marges te verbeteren.

  Naast de toekomstvisie presenteerde Driesen een aantal tips om financiering en subsidieverstrekking mee te vergemakkelijken en het resultaat te optimaliseren. Het rapport van ABN Amro is te downloaden via www.khn.nl/strandbelangen.


  Green Key op het strand

  Erik van Dijk is bij KMVK verantwoordelijk voor de Green Key en de Blauwe Vlag voor de schoonste stranden. Green Key startte in 2007 op het strand met een eerste bedrijf en heeft in 2024 29 paviljoens beloond met het onafhankelijke keurmerk. De belangrijkste argumenten om mee te doen volgens Van Dijk:

  • Goed voor het imago van je bedrijf. Uit onderzoek van Horecava blijkt dat de consument waarde hecht aan een onafhankelijk en betrouwbaar keurmerk.
  • Reductie van de kosten in water en energie. Geen geheven vingertje, wél hulp bij besparingen met tips en kennis en een extra paar ogen dat bedrijfsblindheid kan helpen doorbreken.
  • De groeiende belangstelling van de consument voor duurzaamheid maakt een onafhankelijk keurmerk een bewijs van kwaliteit.
  • Erkend bewijs naar overheden die duurzaam in moeten kopen, ook als ze willen vergaderen. En een duurzaam paviljoen heeft een sterkere case als het gaat om ondernemerschap in de kwetsbare natuur.
  • De keuringscriteria die Green Key hanteert, liggen in de lijn waarin overheidsbeleid zich ontwikkelt. Wie Green Key aanvraagt, bereidt zich daarmee direct voor op toekomstige ontwikkelingen.
  • Besparen op voedselverspiling is een van de meest winstgevende manieren om te vergroenen. Wie dat in kaart brengt, zet snel grote stappen.

  Erik van Dijk: “Het lijkt veel als je de lijst met vereisten ziet voor de Green Key. Het is ook mogelijk een traject in te gaan met collega’s of vanuit een organisatie als NKV. Dan kun je met een paar bijeenkomsten ervaringen uitwisselen en opgaan voor het keurmerk. Dat helpt met uitzoekwerk en oplossingen. Green Key is dan ook meer dan een keurmerk. Het gaat ook over kennis delen, sparren, overleg en advies. We willen een spin in het web zijn, de partner voor het strand om duurzamer te ondernemen en positief naar een mooie toekomst te gaan.”

  “Deelname aan Green Key bereidt een strandbedrijf nu al voor op de wetgeving van morgen” greenkey.nl

  Rondvraag
  Tijdens de rondvraag komen individuele cases naar voren die een gemeenschappelijk kenmerk hebben: kennisachterstand bij de gemeentes. Sommige wethouders wisselen zo vaak van positie, dat ze niet weten welke vraagstukken leven rond ondernemerschap aan de kust, terwijl er wel harde eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld omtrent het verplaatsen van paviljoens. Dat maakt onderhandelen lastig. Terwijl de ondernemer duidelijkheid willen en zekerheid over de toekomst. De gemeenschappelijke paradox voor de ondernemers langs de hele kust is dat de gemeenten eigenlijk blij zijn met de ondernemers die er zitten, maar toch moeite hebben vertrouwen te hebben in hun aanpak. Ondernemers die niet in de gelegenheid waren de vergadering bij te wonen, worden uitgenodigd hun specifieke vragen over ontwikkelingen te delen via strandbelangen@khn.nl

  Of voor algemene ondernemersvragen om contact op te nemen met KHN via: Strandbelangen@khn.nl en KHN.nl/strandbelangen.

  Direct advies nodig?

  We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

  Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

  Contactgegevens