We hebben de afgelopen weken ervaren dat er veel vragen en frustraties zijn bij ondernemers over de handhaving van de coronamaatregelen en de focus die hierbij voornamelijk op de horeca lijkt te liggen. Ook de persconferentie van burgemeester Halsma op 18 augustus jl. deed nog meer stof opwaaien, omdat ze aangekondigde na één waarschuwing horeca bedrijven 4 weken te zullen sluiten en ook een oproep te doen dat bezoekers Amsterdam moeten weren.

Welke maatregelen zijn nu van toepassing?

 1. De landelijke maatregelen sinds 18 augustus
 2. Lokale maatregelen:
  2a. Meldplicht voor feesten met meer dan 100 bezoekers; dit geldt alleen voor georganiseerde samenkomsten van meer dan 100 bezoekers. Het feit dat je bedrijf meer dan 100 bezoekers kan ontvangen en mogelijk ook aanwezig zijn is niet op voorhand meldingsplichtig. Alleen als je ruimte wordt gehuurdvoor een georganiseerd feest / besloten groep is dat meldingsplichtig.
  2b. Mondkapjesplicht in bepaalde gebieden in het centrum; deze is per 31 augustus a.s. opgeheven
  2c. De totale noodverordening van de regio Amsterdam-Amstelland

Handhaving
Het is de burgemeester niet te doen om horecaondernemers te dwarsbomen, het gaat haar om de noodzaak om gezamenlijk meer verantwoordelijkheid te nemen en in een publieke functie als de horeca hier aandacht voor te vragen. Veel horecaondernemers volgen de coronamaatregelen goed op, maar we zien en hebben signalen dat sommige horecaondernemers zeer bewust de regels overtreden. De handhaving richt zich o.a. op:

 • Niet in acht nemen 1,5 meter afstand, groepsvorming. Hierbij willen we benadrukken dat maximaal 2 personen aan een tafel mogen zitten binnen 1,5 meter afstand of je moet uit een huishouden komen. Onder een huishouden verstaan we echtgenoten, geregistreerde partners of andere levensgezellen en ouders, grootouders en kinderen, voor zover zij op één adres wonen. Woongroepen, tehuizen en studentenhuizen vormen dus niet één huishouden. Er zijn geen documenten om dit na te gaan, maar het is ook vaak overduidelijk dat bepaalde groepen niet uit een huishouden komen.
  Buiten dienen zogenaamde kuchschermen als alternatief voor 1,5 meter afstand, binnen niet. Veel bedrijven hanteren dit wel om de gast een veiliger gevoel te geven.
 • Goede ontvangst en registratie.
 • Te veel mensen in de zaak.
 • Bezoekers die staan en/of dansen.
 • Bewust manipuleren van handhaving (telefoons laten inleveren/afpakken, ramen afplakken, toezichthouders niet toelaten of onheus bejegenen).
 • Een verbod op meezingen / schreeuwen is ook toegevoegd in de laatste noodverordening.

De controles vinden door zowel toezichthouders van de gemeente als de politie plaats. Ook zullen er controles door toezichthouders in burger worden uitgevoerd, om overtredingen op heterdaad te kunnen constateren. Het kan zijn dat je hier niet direct, maar wel binnen enkele dagen na de overtreding, mee wordt geconfronteerd.

Hoe zit het proces rondom sancties eruit?

 1. In de meeste gevallen krijg je direct een waarschuwing uitgereikt d.m.v. een standaardformulier met daarop de overtredingen op basis van de laatste noodverordening.
 2. Bij een volgende overtreding wordt na een waarschuwing een last onder bestuursdwang opgelegd, maar nog niet uitgevoerd
 3. Bij wederom een constatering van een overtreding wordt dan de last onder dwangsom, de sluiting van minimaal 2 weken, geëffectueerd.
 4. Bij ernstigere of meerdere overtredingen wordt de waarschuwing overgeslagen en kan direct een last worden opgelegd (nog geen sluiting).
 5. Bij een zeer excessieve overtreding (situaties waarin grote(re) groepen mensen dansen en zingen en/of exploitanten actief regels ontwijken door bezoekers te instrueren hoe te handelen bij controles en te verzoeken telefoons af te plakken) zal de gemeente overgaan tot opleggen én uitvoeren van een last onder bestuursdwang met een sluiting van de zaak voor minimaal 2 weken. Deze ontvang je binnen enkele dagen na de constatering.

Is er sprake van een sluiting voor minimaal twee weken, dan moet er ook een gedegen plan van aanpak worden ingediend hoe je volgende overtredingen denkt te kunnen voorkomen. Pas na akkoord van de veiligheidsregio en de GGD zal een heropening mogelijk zijn. Zie hier het plan van aanpak.

Kortom, in de meeste gevallen heb je drie geconstateerde overtredingen, alvorens er een sluiting aan de orde is. Het komt steeds vaker voor dat in dit proces een stap wordt overgeslagen als er op een moment sprake is van meerdere ernstige overtredingen of een excessieve overtreding.

De aanscherping van de handhaving betekent concreet dat bij het constateren van een zeer excessieve overtreding men overgaat tot op het opleggen en uitvoeren van een last onder bestuursdwang, dus een sluiting van de zaak voor 4 weken. Als zeer excessief zien we o.a. groepen die dicht op elkaar feesten/dansen en tegenwerking en bewust manipuleren van het toezicht. Er is dus geen sprake meer van een boete. Tot voor kort ging het niet om een sluiting van 4 weken van je bedrijf maar om een boete van max € 4.300.

Uiteraard realiseren we ons dat het een enorme uitdaging is om alles goed te doen. Bij een controle is het belangrijk dat de toezichthouder of politieagent ziet dat er je er alles aan doet om de regels na te leven en gasten die in overtreding zijn ook aanspreekt op hun gedrag. Neem de regels serieus en richt je zaak in, zodat er zichtbaar aandacht is voor de naleving. Zorg ook dat je (voldoende) mensen hebt om het toezicht te houden en de registratie van gasten goed te kunnen uitvoeren. Neem de registratie van je gasten serieus. Zie hier de registratieformulieren die je daarvoor kunt gebruiken. Binnenkort bieden we deze ook in andere talen aan.

Ben je het niet eens met de stappen die de gemeente neemt, maak dan altijd schriftelijk bezwaar. Bij aankondiging of uitvoering van een last onder bestuursdwang staat vermeld hoe dat werkt. Bij de waarschuwing via het standaardformulier, direct uitgereikt door de toezichthouder niet. Stuur dan een onderbouwing met jouw verweer met toevoeging van het formulier naar het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente Amsterdam.

Zijn er vragen of heb je hulp nodig neem dan contact met ons op. Regiomanager: Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709 (vakantie tot en met 17 september a.s.) / Simone van Laar: s.vanlaar@khn.nl / 06-22806892.

We moeten verdergaande inspanningen verrichten om een sluiting van je bedrijf te voorkomen, maar ook te voorkomen dat er verdergaande beperkende voorwaarden gaan gelden waar we als branche last van hebben. We realiseren ons dat het een enorme uitdaging is. Eerder deze week schreven we n.a.v. ons gesprek met burgemeester Halsema wat ons mogelijk te wachten staat. Zie hier.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens