Op 10 juni vond het KHN Haarlemmermeer hoteloverleg plaats. De versoepelde maatregelen lieten het toe om dit ‘live’ te organiseren, en daar werd goed gebruik van gemaakt.

Een twintigtal ondernemers waren aanwezig in het Courtyard by Marriot Hotel in Hoofddorp. Hartelijk dank voor ieders aanwezigheid en inbreng.

Update nachtregister Visitor Data

De ontwikkelingen van de kamerbezetting, de prijzen en de herkomst van bezoekers zijn besproken. Meer hierover vind je terug in de presentatie.

Update Booking.com

Martijn Krebbers geeft een update van Booking.com en tips hoe om te gaan met de informatie. In deze presentatie vind je hier meer over.

Taskforce hotels

 • Promotiebeleid: Promotie en toerisme loopt verder via Haarlemmermeer & Partners en EPA.
 • Er is gekeken naar mogelijke (tijdelijke) transformatie van de functie logies naar wonen. Dit blijkt lastig omdat de mark erg veranderde. Dit wordt nu individueel via het Ondernemersplein via gemeente opgepakt.
 • Samenwerking met Schiphol: De activiteiten door Schiphol op het gebied van toerisme staan op een laag pitje. Er zijn op dit moment ook geen plannen om actief naar buiten te treden wat Schiphol kan doen om actief reizigers te trekken. Er is besloten om alleen bij elkaar komen als er daadwerkelijk wat te bespreken valt, wat ook niet in andere overlegplatforms wordt besproken.

Update Shuttle Project

Rene Ploegsma bespreekt een aantal punten zoals de veranderingen bij de invoering van de nieuwe hotelshuttle, de gevolgen van het intensief grootschalig vervoer en de aanpassingen voor de nieuwe busterminal. Roger Viera van Schiphol heeft meer verteld over huidige en de toekomstige A-Baan. Er komt een bus-eiland, zodat de voetgangers de busbanen niet meer hoeven over te steken. De huidige C-baan komt te vervallen. Wanneer er hotels niet aanhaken aan het project, komen ze terecht op de nieuwe operationele laag, de Koepelstraat. Daar is de wachttijd langer en is de vraag of er dynamische reizigersinformatie aanwezig is. De huidige contracten van de hotels op de A-baan worden op een gegeven moment ontbonden. KHN gaat in gesprek met concessiehouders buiten de Haarlemmermeer.

Middels een bestuurlijk overleg met KHN, Schiphol en gemeente Haarlemmermeer moet het vervolg bepaald worden. Tot december 2021 moet duidelijk worden wat de financiën, rollen, rechten, plichten etc. zijn, zodat iedereen weet waar men aan toe is. In de vergadering wordt geopperd om de toeristenbelasting in te zetten als stuk financiering. Lees meer in deze presentatie.

Plan van Aanpak Hotelshuttle Haarlemmermeer (definitief concept) (002)

Gemeente Haarlemmermeer

Ineke van Tooren van gemeente Haarlemmermeer heeft een update gegeven over wat de gemeente de afgelopen tijd heeft betekend en in de toekomst kan betekenen voor de hotels. In deze presentatie vind je hier meer over.

Update Event Park Amsterdam

Floris Licht geeft een update over de stand van zaken rond het Event Park Amsterdam. Floris geeft aan door de coronamaatregelen het afgelopen jaar geen inningen te hebben geheven van de partners, waardoor de financiën flink zijn geslonken. EPA heeft de gemeente om een extra bijdrage gevraagd omdat ze van mening zijn een flinke toegevoegde waarde te zijn voor de ondernemers en de gemeente in de Haarlemmermeer. Onder andere door aanwezigheid bij belangrijke beurzen en events, het bieden van een duidelijk online platform en het uitrollen van projecten wordt de Haarlemmermeer op de kaart gezet middels EPA.

Update KHN

Ivo Berkhoff geeft een update over de actualiteiten:

 • Nieuwe alcoholwet per 1-7-2021.
 • BUMA – SENA; per 7 juli wordt er weer gefactureerd. Je hebt dan 2 weken om te beoordelen of de factuur een juiste grondslag heeft. Bij twijfel kun je een afspraak maken met Ivo Berkhoff om dit verder door te nemen.
 • Uniforme Voorwaarden Horeca worden geactualiseerd vanwege ontwikkelingen aangaande annuleringen door corona. Signalen zijn van harte welkom, graag sturen naar Ivo Berkhoff.
 • Wel of niet testen? – Testen is niet verplicht, het is vrijblijvend. De Wet toegangsbewijzen komt eraan. Medewerker laten testen? Zie hier.
 • Hotelclassificatie – Er wordt data verzameld om te kijken of er een upgrade nodig is met betrekking tot veranderende gasten. Drie nieuwe landen zijn toegevoegd aan de Europese Hotelsterrenclassificatie dat maakt dat het aantal op 22 is gekomen.
 • EU Digital Covid Certificate is in de maak, info volgt spoedig.

Sluiting en vragen

De vergadering wordt gesloten om 17.15 uur. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande, vernemen we het graag via haarlemmermeer@khn.nl.

Vergaderdata 2021

 • Donderdag 16 september 13.00 uur met lunch.
 • Donderdag 18 november 15.00 uur.

Graag tot op het volgende overleg!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens