Algemene voorwaarden en UVH

Als je een overeenkomst met een opdrachtgever sluit, is het verstandig om hierbij ook eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden te gebruiken. In de overeenkomst met de opdrachtgever staan de kernpunten en eventueel specifiek met deze opdrachtgever gemaakte afspraken. In de algemene voorwaarden staan onderliggende afspraken die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met opdrachtgevers (tenzij daar in de overeenkomst van wordt afgeweken). KHN heeft specifiek voor de horeca de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld. De UVH zijn niet verplicht, het gebruik van de UVH is dan ook een keuze.

Disclaimer: gebruik maken van de UVH-download komt geheel voor eigen risico. KHN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de UVH juridische onjuistheden of onvolkomenheden mochten bevatten.

Meer informatie

Download

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
Download