Algemene voorwaarden en UVH

Als je een overeenkomst met een opdrachtgever sluit, is het verstandig om hierbij ook eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden te gebruiken. In de overeenkomst met de opdrachtgever staan de kernpunten en eventueel specifiek met deze opdrachtgever gemaakte afspraken.

In de algemene voorwaarden staan onderliggende afspraken (waaronder verplichtingen van de opdrachtgever) die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met opdrachtgevers (tenzij daar in de overeenkomst van wordt afgewezen). KHN heeft specifiek voor de horeca de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld.

UVH

De UVH zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven, zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven (zoals cateringbedrijven en party-servicebedrijven) hun diensten kunnen verlenen en overeenkomsten kunnen sluiten:

Als je de mogelijkheid biedt tot reserveringen, dan is het verstandig om de UVH te gebruiken.

De UVH regelen onder meer de aansprakelijkheid, betaling en annuleringsregelingen. De UVH zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken in Den Haag.

De UVH van toepassing verklaren

Om te zorgen dat de UVH ook daadwerkelijk op de overeenkomst van toepassing zijn, is het noodzakelijk dat je:

  1. Deze toepassing duidelijk in de overeenkomst vermeldt
  2. de opdrachtgever de gelegenheid biedt om tijdig een exemplaar van de UVH te ontvangen of inzage kan krijgen

Toesturen/overhandigen UVH

Om aan deze vereisten te voldoen raadt KHN je het volgende aan:

Voeg al bij de toezending van een offerte of een overeenkomst per post dan wel e-mail de UVH toe en verwijs in de begeleidende e-mail of brief naar de toepassing van de UVH op al jouw overeenkomsten. Voor deze verwijzing adviseren wij je om de volgende tekst te gebruiken:

Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze tref je als bijlage aan. Bovendien liggen de UVH bij ons ter inzage en worden op jouw verzoek onverwijld kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

Daarnaast is het ook verstandig als je op jouw website een hyperlink naar de UVH plaatst.

UVH van toepassing verklaring in overeenkomst

Van belang is dat in de overeenkomst de UVH van toepassing worden verklaard. Wij raden aan dat dit duidelijk in de overeenkomst staat en onderaan de overeenkomst apart voor de ontvangst van de UVH wordt getekend. Hiervoor kun je in de overeenkomst de volgende teksten opnemen:

Op deze overeenkomst zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. De inhoud van deze UVH is partijen bekend. Opdrachtgever heeft een exemplaar van de algemene voorwaarden ontvangen.

Onderaan de overeenkomst:

‘Getekend voor akkoord en ontvangst Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)

Naam’

‘Bijlage(n):

  • Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH)’

UVH van toepassing verklaren in digitale overeenkomst

Indien een overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, geldt een aantal eisen:

  • De identiteit van partijen moet eenvoudig kunnen worden vastgesteld
  • De mogelijkheid moet worden geboden om te allen tijde de overeenkomst te kunnen inzien
  • De overeenkomst dient door de aanbieden (verkoper) op het internet digitaal te worden bevestigd in een boekingsbevestiging via elektronische weg aan hetzelfde (IP-)adres van de partij die het aanbod op internet heeft aanvaard (de boeking heeft gedaan). Dus niet per brief aan het postadres van de partij die de gegevens op internet heeft achtergelaten.

Ook op de via elektronische weg gesloten overeenkomst kunnen de UVH van toepassing worden verklaard. Je moet dan ook een redelijke mogelijkheid te bieden om van de voorwaarden kennis te nemen. Je voldoet hieraan als je de UVH langs elektronische weg ter beschikking hebt gesteld op een zodanige wijze dat die kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Wij adviseren om in het boekingsproces door de gast een “vinkje” te laten zetten voor akkoord met de gelding van de UVH op de overeenkomst / de boekingen een “vinkje” te zetten voor het openen van en de verklaring dat de voorwaarden zijn gelezen. Zonder beide vinkjes zou het niet mogelijk moeten zijn om het boekingsproces af te ronden.

UVH op jouw website zetten

Je kunt als lid de voorwaarden in het Nederlands van onze site downloaden en zelf op jouw site zetten en/of aan gasten geven. Je mag ook hyperlinks op jouw site plaatsten naar de UVH (in het Nederlands) op khn.nl: www.khn.nl/uvh-nl.

Het exemplaar van de UVH dat via khn.nl kan worden gedownload betreft de laatste versie van de UVH die bij de KvK Woerden is gedeponeerd. Deze download is op dit moment nog beschikbaar, omdat veel horecabedrijven deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard op hun reserveringen en vaak een link op hun websites hebben naar deze voorwaarden op khn.nl.

Disclaimer: gebruik maken van de UVH-download komt geheel voor eigen risico. KHN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de UVH juridische onjuistheden of onvolkomenheden mochten bevatten.

Bekijk voor meer informatie ook:

Download

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
Download