Algemene voorwaarden en UVH

Als je een overeenkomst met een opdrachtgever sluit, is het verstandig om hierbij ook eigen leveringsvoorwaarden ofwel algemene voorwaarden te gebruiken. In de overeenkomst met de opdrachtgever staan de kernpunten en eventueel specifiek met deze opdrachtgever gemaakte afspraken. In de algemene voorwaarden staan onderliggende afspraken die van toepassing zijn op alle overeenkomsten met opdrachtgevers (tenzij daar in de overeenkomst van wordt afgeweken). KHN heeft specifiek voor de horeca de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) opgesteld. De UVH zijn niet verplicht, het gebruik van de UVH is dan ook een keuze.

Disclaimer: De UVH worden geactualiseerd, gebruik maken van de UVH komt geheel voor eigen risico

De horecapraktijk maar ook de rechtspraak met betrekking tot algemene voorwaarden staat niet stil. Reden waarom de UVH op dit moment worden geactualiseerd. Wanneer een nieuwe set Uniforme Voorwaarden Horeca beschikbaar zal zijn kunnen we nu niet concreet aangeven.

Het exemplaar van de UVH dat via khn.nl kan worden gedownload betreft de laatste versie van de UVH die bij de KvK Woerden is gedeponeerd. Deze download is op dit moment nog beschikbaar, omdat veel horecabedrijven deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard op hun reserveringen en vaak een link op hun websites hebben naar deze voorwaarden op khn.nl.

Gebruik maken van de UVH-download komt geheel voor eigen risico, KHN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

Meer informatie

Download

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven diensten verlenen en overeenkomsten sluiten.
Download