Op donderdag 21 september jl. heeft het bestuur van KHN Velsen de bestuursvergadering gehouden bij Strandpaviljoen Beach Inn in IJmuiden. Onderstaand de belangrijkste punten die zijn besproken.

Breed Horecaoverleg en ALV november
Eerder hebben we aangegeven in september een Breed Horecaoverleg te plannen waar wethouder Bram Diepstraten en beleidsmedewerker Thijmen Röfekamp bij aanwezig zijn. We hebben besloten dit te verzetten naar een moment in november en dit te combineren met de algemene ledenvergadering (ALV). Onderwerpen die we aan de orde willen brengen zijn onder andere de horecanota, terrassenbeleid, evaluatie evenementenseizoen en het creëren van camperplaatsen. Heb je punten die we voor je kunnen meenemen? Laat het weten via velsen@khn.nl.

Verruiming terrassen voor 1 oktober indienen
Per 1 oktober moet de vergunning voor verruiming van de terrassen aangevraagd zijn. Dit kan zonder kosten. Wanneer je het niet aanvraagt moet je terug naar het oude terras. Denk er dus aan de vergunning aan te vragen!

Uitbreiding registratie nachtregister hotels uitgesteld
Zoals eerder vermeld moesten de hotels in de gemeente aanvullende gegevens voor het nachtregister registreren, dat een grote impact op de inrichting van de receptie van de hotels qua geld, tijd en werkdruk zou hebben. Leonardo Hotels heeft i.s.m. KHN namens de hotels een brief gestuurd aan de gemeente, waarin alternatieven worden geboden en gevraagd wordt de deadline te verschuiven. Dit is ook gebeurd waardoor het op dit moment nog niet verplicht is de extra gegevens te registreren. Er komt nog een gesprek met de gemeente hierover.

Nieuws vanuit KHN:

  • Arbeidsmarktcampagne

Meer dan 12 miljoen mensen hebben de arbeidsmarktcampagne gezien. Er komen flyers en banners die ingezet kunnen worden tijdens beurzen en op scholen tijdens stagemarkten etc.

  • Personeel uit buitenland

Personeelskrapte blijft aanhouden. In een aantal landen binnen de EU zijn vaak nog wel mensen beschikbaar. In dit artikel staat een lijst van wat voor medewerkers in welk land het meest beschikbaar zijn. Zie artikel Medewerkers werven in het buitenland? | KHN

Goworks levert goede mensen met goede screening, maar wel is iets duurder en je moet woonruimte kunnen bieden.

Prijzen schoonmaakpersoneel gaan omhoog vanwege nieuwe schoonmaak-CAO.

  • Pensioenwet

Vanaf 1 januari 2024 worden werknemers vanaf 18 jaar verplicht mee te doen met de regeling van het pensioenfonds horeca en catering. Op dit moment is dat nog vanaf 21 jaar. Zie artikel Pensioenwet: meer individueel en vanaf 18 jaar premie | KHN

  • CAO-onderhandelingen

Onlangs is er overleg geweest met de ketenbedrijven over de CAO. Alle wensen zijn geïnventariseerd via de enquête en dit ketenoverleg. Er moet nu een voorstel gemaakt worden dat naar de commissie sociale zaken en het Landelijk Bestuur gaat. Zij geven vervolgens een mandaat af voor de onderhandelaars. We kunnen niet alvast met een richtlijn komen, dat zou de onderhandelingen frustreren. Als je de enquêtes gemist hebt en nog input wilt geven, stuur dit dan naar Kirsten van der Vliet k.vandervliet@khn.nl. Meer info: KHN | Veelgestelde vragen over de cao-onderhandelingen

  • Digitale werkplaats

Er zijn 20 digitale werkplaatsen in Nederland, gefinancierd door het ministerie van EZK en verdeeld over MBO’s en HBO’s. Doel is om MKB ondernemers te helpen met vragen over bijvoorbeeld hoe word ik beter vindbaar via google, hoe kan ik Social Media beter inzetten, optimaliseren website en/of app, hoe vind ik mijn doelgroep beter, ondernemen op basis van meetbare resultaten, een werkapp voor medewerkers, etc. De ondernemer benadert de digitale werkplaats met een vraagstuk, de projectleider matcht met (een groep) beschikbare studenten die de ondernemer kan helpen. Zij onderzoeken het vraagstuk en komen met een adviesrapport. Het is gratis, de enige investering is tijd vrijmaken om met groep in contact te komen/blijven (1 à 2 uur per week).

In Noord-Holland zijn dit:

We hebben een aantal nieuwe leden kunnen inschrijven: BijHenC, Restaurant Pierre en Brasserie De Boemel.

In november zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. We houden je op de hoogte! Heb je punten die wij voor je op de agenda kunnen zetten? Laat het ons weten via velsen@khn.nl.


Heb je de Facebook van KHN Velsen al geliked? Zeg het voort!