De horeca-cao 2022-2023 is eind 2021 afgesloten en loopt tot einde 2023. Half juni hebben wij alle leden – door middel van een enquête - gevraagd input voor een nieuwe horeca-cao te leveren. Ruim 1600 leden hebben hier gehoor aangegeven, waarvoor dank!

Kennissessie

In de inspirerende setting van Fort De Gagel in Utrecht vond op 28 juni een kennissessie plaats voor HR-professionals van ketenbedrijven. Tijdens deze bijeenkomst is een eerste terugkoppeling gegeven van de uitkomsten van de cao-enquête en getoetst of deze uitkomsten gedeeld worden door de aanwezigen. Daarnaast vonden er levendige gesprekken plaats over de thema’s die belangrijk worden voor de komende cao-onderhandelingen.

Cao-procedure

We hebben op verschillende manieren input van onze leden ontvangen. Via de cao-enquête, tijdens de kennissessie en via andere kanalen. Deze input wordt begin juli door de KHN-commissie sociale zaken naast de wetgeving, arbeidsmarkt en de economische ontwikkeling gelegd. De uitkomst wordt op hoofdlijnen eind juli gedeeld. Uiteindelijk besluit het Landelijk Bestuur van KHN over het onderhandelingsmandaat voor de gesprekken met vakbonden. Het Landelijk Bestuur toetst een onderhandelaarsakkoord en besluit of er wel of geen nieuwe cao komt. Zo’n procedure is er ook bij de vakbonden.

Uiteraard houden we je tijdens het proces op de hoogte. Dat zal vooral op hoofdlijnen zijn. Het is niet verstandig om onze inzet in detail publiekelijk te delen.