De Aziatische horeca mag tijdelijk 500 extra koks aantrekken uit Azië. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 500 extra vergunningen beschikbaar. Daardoor kunnen er dit 3e jaar en laatste jaar van de regeling 1500 koks uit Azië in Nederland aan het werk. De vergunning is voor 2 jaar en bedoeld om het tekort aan specialiteitenkoks in Chinese, Indiase, Japanse, Thaise en Vietnamese restaurants op te lossen. KHN ziet de extra vergunningen als een goed begin. 

Op dit moment mogen er van oktober 2018 tot oktober 2019 1000 koks uit Azië in Nederland aan de slag. Met deze eenmalige verruiming van 500 extra vergunningen kunnen er dit 3e jaar van de regeling 1500 koks, elk voor 2 jaar aan de slag. De Aziatische horeca heeft een uitzonderingspositie, omdat zij gespecialiseerde koks nodig hebben die in Nederland niet voorhanden zijn. Daarom kan de sector, zonder de gebruikelijke voorwaarden bij een tewerkstellingsvergunning, koks uit Azië aantrekken. Daar staat tegenover dat zij koks uit Nederland of de EU opleiden, zodat zij op den duur het specialistische werk kunnen overnemen.

KHN: ‘Verhoogde quotum is onvoldoende’

KHN vindt de ophoging met 500 vergunningen onvoldoende. Het quotum zal dit jaar nog een keer moeten worden bijgesteld. De huidige regeling eindigt op 1 oktober 2019. KHN roept minister Koolmees – samen met de Thai Restaurant Association en de VCHO – op om snel duidelijkheid te geven over de toekomst (vanaf 1 oktober 2019). Wij vragen de minister onder meer om een lijst op te stellen met beroepen waar grote tekorten zijn; waaronder koks. Die mogen dan elk 4 jaar in Nederland werken.

Standpunt minister

Minister Koolmees schrijft in een brief aan de Tweede Kamer van 24 januari 2019 dat het tekort aan koks niet alleen een gevolg is van de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook van het feit dat opleidingen en omscholing in de Aziatische horecasector achterblijven. In de Wet arbeid Vreemdelingen staat dat de horeca zich moet inspannen om voldoende personeel op te leiden en/of om te scholen, zodat de afhankelijkheid van koks uit landen buiten de EU afneemt. Daarom wordt het aantal werkvergunningen voor koks uit Azië voor het derde jaar wel verruimd, maar benadrukt de minister dat hij wil vasthouden aan het aflopende karakter van de quotumregeling om de Aziatische horeca en werkgevers te stimuleren om dit (opleiden en omscholen) te doen.

KHN signaleert echter dat opleiders niet in staat zijn die Aziatische specialiteit als beroepsopleiding te leveren. Verschillende rapporten die in opdracht van het ministerie zijn gemaakt, bevestigen dat. Verder is opleiden in de Aziatische specialiteiten een weg van lange adem. Daarom zal er de noodzakelijke vraag blijven naar gespecialiseerde koks, ook uit Azië.

    Bekijk brief van Minister Koolmees schrijft aan de Tweede Kamer

    Direct advies nodig?

    We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

    Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

    Contactgegevens