KHN en vakbonden FNV Horeca en CNV Vakmensen zijn een nieuwe tweejarige horeca-cao overeengekomen. Vorige maand bereikten KHN en de betrokken vakbonden al een onderhandelaarsresultaat. Nu hebben ook de leden van de horecabonden het als akkoord goedgekeurd. De cao loopt van 1 januari 2022 tot 1 januari 2024. Horecaondernemers die lid zijn van KHN zijn verplicht tenminste deze nieuwe cao te volgen. Wat betekent de nieuwe horeca-cao voor jou?

Bijna 90% van de achterban van FNV Horeca en CNV Vakmensen heeft ingestemd met het voorstel. KHN is tevreden met het resultaat. KHN-directeur Dirk Beljaarts: “Juist nu, in een tijd van herstel na corona en grote personeelstekorten is het belangrijk dat we samen de uitdagingen in de sector aanpakken en laten zien hoe aantrekkelijk werken in de horeca is. De horeca is immers een prachtige branche om in te leren, te werken én te ontwikkelen. Door meer ruimte voor een goede werk-privé balans, straalt de branche goed werkgeverschap uit. We hebben tijdens de afgelopen cao-onderhandelingen ingezet op een eerlijke loonontwikkeling en op flexibiliteit en inzetbaarheid.”

Algemeen verbindend

De cao geldt voor KHN-leden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. De vernieuwde bepalingen over de werk-privé balans zijn nu goed in te passen. KHN en de vakbonden vragen een Algemeen Verbindend Verklaren van deze cao aan. Die procedure duurt een aantal maanden. Tot die datum van algemeen verbindend verklaren, gelden bijvoorbeeld de bepalingen over flexibiliteit alleen voor KHN-leden.

Belangrijkste veranderingen

Lonen

  • De lonen van vakkrachten beneden het eindloon stijgen per 1 april 2022 met 3,4% en per 1 januari 2023 met 2%. De lonen voor vakkrachten boven het eindloon stijgen per 1 april 2022 en per 1 januari 2023 met 2% mits de medewerker langer dan 24 maanden in dienst bij de werkgever is. Boven op de loonstijging wordt per 2023 een vaste periodiek van 2% toegepast als de werknemer met een loon binnen de loonschalen een vol kalenderjaar dezelfde functie heeft. Deze periodieken zijn verwerkt in de nieuwe loontabellen. Uiteraard mag de werkgever ook een eigen beoordeling maken met een eigen prestatiebeloning, in plaats van een vaste 2%.
  • De jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen verbeteren per 1 september 2022 door het toepassen van de cao-jeugdpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.

Meer aandacht voor werk en privé balans

  • Werkgevers moeten het dienst- en werkrooster minimaal 3 weken van tevoren bekend maken. In dit rooster, dat rekening houdt met een gemiddelde 5-daagsewerkweek, wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen. De werknemer krijgt in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste 2 aaneengesloten rustdagen. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn blijft van toepassing. De tijd voor tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet binnen 3 maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag.

-> Download de horeca-cao 2022 & 2023

Alles over horeca-cao op een rij

Kijk op khn.nl/cao voor alle informatie over de horeca-cao. Daar vind je ook de nieuwe modelarbeidsovereenkomsten.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 mail naar info@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens