Afgelopen weken hebben wij frequent contact gehad met de wethouder economische zaken, ambtenaren, raadsleden, CMU en Utrecht Marketing over onder andere de lokale ondersteuning vanuit de gemeente Utrecht.

De aandachtspunten waar wij druk op hebben uitgevoerd richting het college:

  • Coulanceregeling met stadsbedrijven voor afvalinzameling.
  • Precariobelasting – uitstel van betalingen en niet betalen voor een dienst waar je geen gebruik van maakt.
  • Geen legeskosten voor evenementenvergunningen (evenementen die geen doorgang hebben vanwege het coronavirus).

Afvalinzameling
Dankzij gezamenlijke inspanning van CMU en KHN Utrecht is het inmiddels mogelijk om een coulanceregeling te treffen met Stadsbedrijven. Het is mogelijk om het contract voor inzameling op te schorten tot uiterlijk 1 juli a.s. en voor de bedrijven die op dit moment geen afval aanbieden (volledig dicht zijn), hoeven vanaf 16 maart niet te betalen. De creditering dien je zelf aan te vragen via een e-mail aan : bedrijfsafval@utrecht.nl onder vermelding van jouw debiteurennummer(s).

Precario
De betalingstermijn van precariobelasting voor terrassen is verruimd naar 180 dagen. Overigens zal er uiteindelijk alleen precario over de werkelijk gebruikte terrasruimte in 2020 moeten worden betaald door de horecaondernemers. De precariobelasting zal pas later in het jaar worden opgelegd.

Geen legeskosten voor evenementen
Voor evenementen die als gevolg van het coronavirus niet (hebben) kunnen plaatsvinden, hoeven er geen legeskosten te worden betaald. Tenzij de organisatoren voor deze kosten zijn verzekerd of als ze het evenement op een later moment in 2020 wel willen organiseren. Ook de gerelateerde kosten voor ontheffing van geluid en tapontheffing en de huur van gemeentegrond worden niet in rekening gebracht door de gemeente. Organisatoren van deze evenementen ontvangen op korte termijn bericht.

Ondernemerspanel - oproep doe mee!
De gemeente wil graag weten waar de ondernemers van Utrecht tegenaan lopen en of je vindt dat de gemeente jouw daarbij goed ondersteunt en/of zij haar dienstverlening kan verbeteren. De gemeente start een online ondernemerspanel. Als ondernemer in Utrecht kun je je daarvoor aanmelden via deze link.

Meer informatie is na te lezen in deze brief van de gemeente die aan de ondernemers is gericht en wordt verstuurd.

Op dit moment vergadert het KHN bestuur Utrecht iedere week op maandagmiddag. Mocht je een vraag of idee hebben, stuur ons dan een e-mail: utrecht@khn.nl. We behandelen jouw e-mail dan in de vergadering.

Tip van de week!
Door penningmeester KHN Utrecht, Henk van Hees:

‘Ik heb Value2u een B.I.G analyse laten uitvoeren over mijn loonadministratie en zo werden de teveel afgedragen premies inzichtelijk. Value2u werkt op basis van ‘no cure no pay’. Op moment dat zij een opening vinden, gaan ze voor je aan de slag om het terug te vorderen en daarover betaal je hen een percentage. Het is niet gratis, maar het leverde mij behoorlijk geld op. Het is een betrouwbare partij, duidelijk in hun communicatie, wat ze wel doen en wat niet’.

Meer informatie, lees:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens