Start vandaag nog met de B.I.G. Analyse!

Koninklijke Horeca Nederland zoekt naar alle mogelijke oplossingen om de getroffen horecaondernemers de juiste mogelijkheden te bieden om de impact van deze crisis te verzachten. Met de beperkende maatregelen die nu gelden voor alle eet- en drinkgelegenheden, is het wijs om te starten met de B.I.G. Analyse van Value2u. Juist nu is het tijd om intensief te schakelen met Value2u om ervoor te zorgen dat alle teveel betaalde premies en onbenutte loonsubsidies worden benut.

Value2u is specialist op het gebied van sociale zekerheid. Met de B.I.G. Analyse voeren zij diepgaand premieonderzoek over je loonadministratie uit, zodat teveel afgedragen premies inzichtelijk worden. Als die worden gevonden, verzorgt Value2u in overleg met jou het terugvorderingsproces bij de betreffende instantie(s). Dit alles op basis van ‘no cure no pay’.

Belangrijk om te weten:

  • De B.I.G. Analyse is interessant als je de afgelopen 5 jaar minimaal 10 werknemers in dienst hebt gehad.
  • Het onderzoek is op basis van no cure no pay. Je betaalt dus pas als de besparing bij jouw op de rekening staat. Geen besparing? Dan ook geen factuur!
  • Het kost je als werkgever weinig tijd. Value2u begeleidt het hele proces.
  • Value2u behaalt in 96% van de B.I.G. Analyses resultaat.
  • Value2u heeft in deze hectische periode het contact met de belastingdienst, UWV en de gemeentes aangescherpt om sneller besparingen beschikbaar te stellen.
  • Value2u zal het aanvraagproces waar mogelijk versnellen om zo snel mogelijk tot een resultaat te komen.
  • In aanvulling op de B.I.G. Analyse ondersteunt Value2u bij het aanspreken van de steunmaatregelen van de overheid. Uiteraard altijd in overleg met jou.
  • Als lid krijg je 4 procentpunt korting op de fee van Value2u. Die betaal je dus alleen als Value2u besparingen voor je realiseert.
  • Meld je aan via: www.value2u.nl/khn