Op maandag 12 september jl. heeft het bestuur van KHN Velsen de bestuursvergadering gehouden, met aansluitend een bijeenkomst met wethouder Bram Diepstraten en beleidsmedewerker Tijmen Rofekamp. Beiden met horeca en detailhandel in de portefeuille.

Wat kwam er zoal ter sprake?

Uitkomst horecastructuuronderzoek

Er is een onderzoek opgezet om te bekijken hoe de horeca zich op dit moment manifesteert in Velsen en hoe we het zien voor de toekomst. Op verschillende manieren is informatie hiervoor vergaard en zijn er gesprekken gevoerd met ondernemers en inwoners. Dit onderzoek is nu afgerond en er is in hoofdlijnen omschreven waar de gemeente naartoe wil. Zo is omschreven dat er niet perse groei van horeca wenselijk is, maar wordt gekeken hoe we het beter kunnen concentreren. Er moet meer samenhang komen tussen detailhandel en toerisme en er zouden mengconcepten mogelijk kunnen worden. Op deze manier van samenwerken versterken ondernemers elkaar.
Ook is een kwaliteitsverbetering gewenst op het gebied van uitstraling en het sturen op bepaalde functies van een locatie.

Vraag terrasvergunning aan

De gedoogsituatie voor de verruiming van de terrassen is met een jaar verlengd tot 1 oktober 2023. Dit komt omdat de gemeente bezig is met het opstellen van een terrassenbeleid. Tot die tijd is de verruiming gedoogd, maar moet er wel een terrasvergunning aangevraagd worden. De gemeente zal hierover tevens een brief sturen aan de ondernemers die op dit moment een terrasvergunning aangevraagd hebben.

Vergunningen evenementen

Voor het aanvragen van evenementen geldt; neem in een vroeg stadium contact op met de gemeente om op tijd zaken te regelen. Ronald Emmelot is vanuit de gemeente Velsen de evenementenregisseur en kan je hierin adviseren. Kleinschalige evenementen kunnen zonder vergunning, maar er is wel een meldingsplicht.
De ervaring vanuit de horecalocaties is op dit moment dat er kort van tevoren wordt gereserveerd in verband met de risico’s voor annuleren rondom coronamaatregelen. De reactietijd van de gemeente voor de aanvraag van de vergunningen maakt dit onmogelijk. Het zou goed zijn een versnelde aanvraag te kunnen indienen bij een herhaling van een evenement zoals bruiloften.
Voor wat betreft de lastenverlichting, zou het ook goed zijn een vereenvoudigde aanvraag voor een exploitatievergunning te kunnen doen.
Ook hebben we geïnformeerd naar de mogelijkheden en vereisten rondom het gebruik van plastic bekers en statiegeld tijdens evenementen.

De gemeente gaat naar deze punten kijken en komt er op terug.

Duurzaamheid/energie

Er zijn schrijnende gevallen onder het MKB door de verhoging van de gasprijzen en de energiecongestie. KHN heeft landelijk al de lobby opgestart om hier aandacht voor te vragen. Ook richting de gemeente wordt verzocht dit aandacht te geven. Gemeente Velsen heeft een loket voor ondersteuning van bedrijven die aan bedrijfsbeëindiging willen doen en voor ondernemers die in zwaar weer zitten om te kijken of het tij gekeerd kan worden.
Echter zijn we dit liever voor. Het verzoek is om richting de provincie druk uit te voeren. Daarnaast kijken naar andere mogelijkheden, zoals het aanbieden van gratis energiescans of initiatieven die het voordeliger maken voor de ondernemers. In diverse gemeenten wordt 50% subsidie verstrekt voor de aanschaf van warmte kussens op terrassen. De duurdere warmtelampen zijn hierdoor niet meer nodig.
Gemeente Velsen heeft een lokaal klimaatakkoord afgesloten met het doel bedrijven, organisaties, instellingen en inwoners met elkaar verbinden om CO2-afname in Velsen versnellen.

Peter de Bie van Beach Inn geeft aan al een hele lange tijd bezig te zijn met duurzame oplossingen als oplaadpunten met zonnepanelen voor elektrische auto’s. Echter wordt dit niet opgepakt. De gemeente geeft aan dat deze initiatieven schriftelijk ingediend kunnen worden.
Heb je als ondernemer hier zelf ideeën voor? Laat het ons weten via velsen@khn.nl.

Toerisme

Voor wat betreft toerisme hebben we twee punten onder de aandacht gebracht; camperlocaties en de toeristenbelasting.

Er is een idee geopperd om een locatie in te richten voor campergebruikers. Op dit moment is er geen locatie voor en het is een mooie markt om aan te boren.

Voor wat betreft de toeristenbelasting geldt dat ieder persoon dat overnacht, ook kinderen onder de 12 jaar, toeristenbelasting a 2,50 euro per persoon per nacht moeten betalen. Daarnaast zijn er bedrijven die hun werknemers voor langere tijd onderbrengen in de hotels. Deze bedrijven werken bijvoorbeeld aan het windmolenpark. Het zijn geen toeristen, maar ze moeten toch deze belasting betalen. Het zou in de onderhandelingen met deze bedrijven enorm schelen wanneer de toeristenbelasting niet geheven hoeft te worden op deze personen.
Ook deze punten neemt de gemeente mee.

Structureel overleg gemeente

We hebben besproken structureel om tafel te gaan met de wethouder om de actuele zaken aan de orde te brengen. Tussentijds zijn er korte lijnen om zaken of te stemmen.

Toelichting horeca sector plan

Het ministerie heeft gevraagd of KHN als brancheorganisatie een plan wil maken voor het geval corona weer de kop opsteekt. KHN heeft een voorstel geschreven waarin we uiteraard benadrukken open te kunnen en willen blijven, maar wel beschrijven hoe we door middel van bijvoorbeeld testen en zorgen voor frisse lucht kunnen meewerken. De gemeente zegt toe te ondersteunen in de bewustwording.

En verder:

  • Strandpaviljoen Beach Inn is uitgeroepen tot het meest duurzame strandpaviljoen van Nederland. Wij zijn heel trots dat we de Beach Inn als lid hebben van onze vereniging en hopend dat velen bedrijven het voorbeeld volgen op het gebied van duurzaamheid. Hier vindt je het artikel uit het Noord-Hollands Dagblad.
  • Het bestuur is aanwezig geweest op de regiovergadering Noord-Holland van KHN en heeft heir diverse andere bestuurders gesproken.
  • We plannen een jaarvergadering, vooralsnog op 21 november op een speciale locatie. We houden je op de hoogte!
  • In het voorjaar van 2023 organiseren we weer een inspiratietour.

Op maandag 24 oktober vergadert het bestuur van KHN Velsen weer. Heb je punten die wij voor je mee kunnen nemen? Laat het ons weten via velsen@khn.nl.

Heb je de Facebook van KHN Velsen al geliked? Zegt het voort!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens