Op dinsdag 10 oktober jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem overleg gehad bij Van Beinum Bar & Kitchen. Enkele belangrijk punten uit het bestuursoverleg vind je onderstaand terug.

Save the date | 19 december ALV met kerstborrel
Op dinsdag 19 december organiseren we de jaarlijkse ledenvergadering van 16.30 tot 17.00 uur met aansluitend een kerstborrel. Zet alvast in je agenda!

Omgevingswet
In 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Dit betekent dat alle regels over water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, (ge)bouwen en cultureel erfgoed samenkomen in 1 wet en in 1 Omgevingsloket. Zodra de omgevingsplannen op tafel komen, kan het naast de checklist gelegd worden die KHN heeft opgesteld. Lees hier meer: Invoering Omgevingswet en nieuw Omgevingsloket | Gemeente Haarlem

Opzet nachtvisie
Gemeente Haarlem is bezig met het schrijven van een nachtvisie. Per richtlijn komen er een aantal actiepunten uit. Op 21 november is er een bijeenkomst waar deze actiepunten en richtlijnen samenkomen en er voor de laatste keer over gediscussieerd kan worden. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld sociale veiligheid en jongeren onder de 18.

Overleg met burgemeester
Het bestuur van KHN Haarlem doet een verzoek voor een overleg met burgemeester Wienen. Een belangrijk onderwerp dat we willen bespreken is de mate van handhaving. In de huidige situatie komt handhaving op ongewenste drukke momenten, waardoor er weinig tijd is en het voor irritatie zorgt. Ons voorstel is om een afspraak te maken, dan kunnen de ondernemers het beter voorbereiden en kunnen we beter in gesprek gaan. Ook willen we graag dat er conform het voorheen gehanteerde actieplan gewerkt wordt. We gaan de burgemeester verzoeken om mee te denken met de ondernemers.

Status BIZ Binnenstad herverkiezing
De stemmingen lopen voortvarend, een groot deel van de ondernemers heeft inmiddels gestemd. Eerste week november wordt de stemming gesloten en worden de stemmen geteld. Lees hier meer.

Zero emissie overleg
KHN bestuur is aangeschoven bij het Zero Emissie Overleg. Er is laten zien hoe de rijroutes zijn en er zijn een paar uitzonderingen waar waarschijnlijk nog veranderd. Er ligt een grote uitdaging in de leveranciers. Lees hier meer.

CHO overleg
Op 10 oktober is het CHO overleg over veiligheid in Haarlem geweest. samenvatting van dit overleg zullen we delen.

En verder:

  • Op 6 november is de landelijke bestuurdersdag in Buitenplaats Kameryck te Kamerik (Woerden). Het onderwerp is de generatiekloof. Lees meer.
  • Op 4 december is de regiovergadering op Texel. De uitnodiging volgt.
  • 8 t/m 11 januari wordt de Horecava georganiseerd. Lees meer.
  • Er zijn berichten dat KHN voor de CAO per 2024 forse loonsverhogingen door wil voeren, maar dit klopt niet. Zie hier meer informatie. Er is inmiddels een enquête over de CAO uitgezet.
  • In samenwerking met VNO NCW zet KHN zich in de verhogingen van het minimum loon terug te dringen, zie hier meer info.
  • Het bestuur van KHN Haarlem is aanwezig geweest bij een overleg over toegankelijkheid: Haarlem zonder drempels.

14 november volgende bestuursvergadering KHN Haarlem
De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 14 november om 09.00 uur. Heb je onderwerpen, ideeën of vragen die je per mail wil stellen zodat we het kunnen meenemen in de vergadering, laat het ons weten via haarlem@khn.nl

Heb je de Facebook van KHN Haarlem al geliked? Zegt het voort! Op www.khn.nl/haarlem volg je het laatste nieuws vanuit KHN Haarlem.