Op 14 oktober maakte het kabinet de hoofdlijnen bekend van de tegemoetkomingsregeling voor energie-intensieve sectoren, de zogenaamde TEK-regeling. Eerder werd al het prijsplafond voor consumenten en kleine mkb’ers bekend gemaakt. Maar wanneer kun jij als horecaondernemer aanspraak maken op een tegemoetkoming? We hebben de twee regelingen en voorwaarden voor je op een rij gezet.

Het kabinet maakt onderscheid tussen ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting en ondernemers met een grootverbruikersaansluiting. Een kleinverbruikersaansluiting heb je wanneer je voor elektriciteit een aansluiting hebt van maximaal 3x80 ampère tot 100.000 kWh. Voor gas geldt een doorlaatwaarde van maximaal 40 m³ gas per uur. Zit je daarboven, dan heb je een grootverbruikersaansluiting.

Daarnaast is het belangrijk dat je voldoet aan de definitie van mkb:

  • Minder dan 250 werknemers
  • Een minimaal verbruik van 5000m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit
  • Een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro óf een balanstotaal van minder dan 43 miljoen euro

Horecaondernemers met een kleinverbruikersaansluiting

Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers, zoals veel mkb, voor de duur van een jaar. Voor gas wordt het maximale tarief €1,45 per tot een verbruik van 1200 m³. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot €0,40 per kWh tot een verbruik tot 2900kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. Voor november en december ontvangen consumenten en kleinverbruikers een vaste korting op de energierekening van € 190,- per maand.

De energieleveranciers ontvangen een vergoeding voor het energieverbruik dat onder het plafond valt. Als klant hoef je niets te doen. Energieleveranciers verwerken het prijsplafond in de energierekening.

Horecaondernemers met een grootverbruikersaansluiting

Voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting geldt de Tegemoetkomingsregeling energie (TEK-regeling). Hiermee neemt de overheid een deel van de gestegen energiekosten van het energie-intensieve mkb over. De steun is van toepassing over de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 (met terugwerkende kracht). Uitbetalingen van de regeling worden pas verwacht in het tweede kwartaal van volgend jaar.

Wat houdt de TEK-regeling in?

De tegemoetkoming die een energie-intensieve mkb’er kan aanvragen, zal bestaan uit 50% van de kostenstijging boven de zogenoemde drempelprijs. De tegemoetkoming wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is nu vastgesteld op €1,19 per m³ gas en €0,35 per kWh elektriciteit. De drempelprijs is vastgesteld in overeenstemming met de prijs van huishoudens, minus btw, omdat de meeste mkb’ers in de praktijk geen btw betalen. Deze prijzen zijn inclusief energiebelasting. Er geldt een maximumvergoeding van €160.000 over de gehele looptijd van de regeling.

De kostenstijging wordt gemeten door de drempelprijs af te zetten tegen de marktprijs. Voor de marktprijs wordt de komende maanden nader uitgewerkt hoe deze vastgesteld wordt. Uitgangspunt is hierbij de werkelijke prijs die een ondernemer betaalt.

De volgende factoren bepalen de hoogte van de vergoeding:

a) Er geldt een maximum vergoedingsbedrag per ondernemer van €160.000 over de gehele looptijd van de regeling.

b) Er geldt een vergoedingspercentage van 50% op het totaal van de energiekostenstijging boven de drempelprijs.

c) Vanwege Europese staatssteunregels gaat het om een totaalbedrag per verbonden onderneming, niet per energiecontract of per locatie.

d) Er wordt een maximumprijscompensatie van €1,00 per m3 gas en €0,30 per kWh gehanteerd.

Wanneer kom je in aanmerking voor de TEK-regeling?

Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet je aan de volgende eisen voldoen:

a) Het mkb-bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie. Volgens de EU-definitie heeft een mkb-onderneming minder dan 250 werknemers en bedraagt de jaaromzet minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal minder dan € 43 miljoen euro. De onderneming is zelfstandig en de voornoemde criteria zijn van toepassing op de totale onderneming inclusief partnerondernemingen en verbonden ondernemingen.

b) Het mkb-bedrijf staat ingeschreven bij het Handelsregister.

c) Het mkb-bedrijf verbruikt jaarlijks tenminste 5000 m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit.

d) Het betreft een energie-intensief mkb bedrijf waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten. Het kabinet gaat als referentiemaanden uit van het eerste en tweede kwartaal van 2023. Er wordt nog verder onderzocht of dit inderdaad de juiste maanden zijn.

Uitvoering van de TEK-regeling

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat deze regeling uitvoeren. De regeling is (met terugwerkende kracht) van toepassing over het hele jaar 2023 en de laatste twee maanden van 2022. Ondernemers kunnen naar verwachting in het tweede kwartaal van volgend jaar hun eerste aanvraag doen.

Periode tot inwerkingtreding TEK

Aangezien uitbetalingen pas verwacht worden in het tweede kwartaal van volgend jaar wil het kabinet energie-intensieve mkb’ers in de tussentijd helpen. Daarom kijkt het kabinet naar maatregelen om de maanden tot openstelling van de regeling te overbruggen.

Zo kunnen bedrijven met liquiditeitsproblemen een aanvraag voor belastinguitstel indienen bij de Belastingdienst voor maatwerk. Het beleid rondom uitstel van betaling van belasting van ondernemers is versoepeld per 1 oktober. Lees daar meer over in dit artikel.

Daarnaast spant het kabinet zich samen met financiers in om tot een gezamenlijke oplossing te komen voor de periode tot de inwerkingtreding van de TEK. Op dit moment kijken banken binnen hun bestaande maatwerktrajecten al hoe zij klanten die te maken krijgen met stijgende energieprijzen voldoende kunnen ondersteunen. Per klant wordt gekeken wat het perspectief is en welke oplossing passend is. Uitgangspunt blijft dat een onderneming in de kern gezond is.

Daarnaast onderzoekt het kabinet in hoeverre een hogere garantie op leningen van meerwaarde kan zijn voor mkb-ondernemers in een periode van langdurig hoge energiekosten

Vragen over de TEK-regeling

We kunnen ons voorstellen dat deze informatie vragen bij je oproept. Voor eerstelijnsinformatie en persoonlijk advies kun je terecht bij het Energieloket (kvk.nl) van de Kamer van Koophandel. Zij geven praktisch advies over bedrijfsvoering en verwijzen gericht door naar de subsidies en regelingen bij uitvoerder RVO. Daarnaast is op rvo.nl een ‘houd me op de hoogte pagina’ opengesteld, waarbij je aan kunt geven op de hoogte te willen worden gehouden van informatie over de inrichting en openstelling van de TEK. RVO zal t.z.t. een rekentool op hun website plaatsen waarmee je kunt berekenen wat de TEK voor jou betekent.

Wat vindt KHN van deze TEK-regeling?

Zie hiervoor dit bericht op onze website.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens