Op 31 maart hield de afdeling de jaarlijkse ledenvergadering bij blooming Hotel Bergen. Waar werd er zoal over gesproken?

Terugblik
Allereerst werd teruggeblikt op het afgelopen jaar. Er is een groot aantal overleggen gevoerd, waaronder diverse bestuursvergaderingen, diverse gesprekken met burgemeester en wethouder, hotel- en strandoverleggen, diverse ondernemersbijeenkomsten en Bizz-overleggen in alle drie de kernen en een gesprek met de landelijk voorzitter en landelijk bestuursleden in Bergen over de landelijke lobby.

In 2021 zijn de maatregelen uit 2020 voorgezet:

  • Uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen; er is nog steeds maatwerk mogelijk bij het betalen van gemeentelijke belastingen/precario.
  • Lobby voor meer ruimte terrassen (t/m oktober 2022).
  • Strandpaviljoens met seizoensvergunning mochten ook in de winter van ’21-’22 blijven staan.
  • Er zijn beveiligingsbedrijven ingezet voor het naleven van de coronaregels.
  • Lobby voor CTB-subsidie.
  • KHN heeft continue lobby gevoerd in Den Haag en blijft dit doen (o.a. Herstelnota).

Horecanota
De Horecanota Gastvrij Bergen 2018-2021 loopt af. In de huidige nota zijn veel van de verzoeken vanuit KHN gehonoreerd. Het bestuur van KHN en de leden zijn tevreden over de huidige nota. Er is aan de leden verzocht om te kijken of er zaken zijn die wellicht toch nog beter of anders kunnen. Wensen voor eventuele aanpassingen worden door het bestuur verzameld en besproken en op de agenda gezet voor het volgende overleg met de gemeente. Horecanota Bergen 2018-2021 (bergen-nh.nl)

Besteding toeristenbelasting
Er is diverse malen door leden gevraagd wat er gebeurt met de afgedragen toeristenbelasting. De opbrengst gaat naar de algemene middelen en wordt o.a. besteed aan beheer openbare ruimte zoals fietspaden, bebording, groen, wegen, parkeerplaatsen, schoonmaak etc. Kunst en Cultuur, EZ/T&R (ondersteuning, promotie ed), Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Veiligheid, Pilots transferium etc.

Na de vergadering is er een presentatie van Bruce Kalloe van Value2U over het terugvorderen van premies en sociale lasten (no cure no pay), zie ook: KHN | Belastingen en premies terugvragen | Value2u

Het verslag van de vergadering vind je hier

Heb je de facebookpagina van Bergen, Egmond, Schoorl al geliked? (1) KHN Bergen Egmond Schoorl - BES | Facebook

Wil je ook een keer meepraten? Wil je bepaalde onderwerpen op de agenda zetten? Kom dan naar een van de vergaderingen van KHN Bergen, Egmond, Schoorl of mail naar bergenegmondschoorl@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens