Op maandag 17 juli kwam het bestuur van KHN Beverwijk bij elkaar in ‘Gewoon in Wijk aan Zee’ om de laatste ontwikkelingen met elkaar door te nemen.

In de regio hebben de afgelopen periode een aantal mooie evenementen plaatsgevonden waarop wordt teruggeblikt. Onder andere de Feestweek, de Smaakmarkt en de Harddraverij zijn inmiddels achter de rug. Hier wordt door de ondernemers positief op teruggekeken.

Het bestuur merkte wel op dat een aantal evenementen in hetzelfde weekend vielen. Hierop werd vervolgens aangegeven dat er wel altijd een overzicht van alle geplande evenementen in de regio is te vinden op de site van de gemeente: Evenementen organiseren | Gemeente Beverwijk

Aansluitend op de evenementen werd gesproken over de ontwikkelingen mbt duurzaamheid. Het bestuur is zich ervan bewust dat dit steeds meer zal gaan spelen bij de organisatie van toekomstige evenementen. Er werd gesproken over de mogelijke alternatieven voor de plastic bekers voor eenmalig gebruik en de ervaringen hiermee tot nu toe. KHN heeft over dit onderwerp alle informatie bij elkaar op 1 pagina verzameld: KHN | Duurzame horeca

Vanuit KHN werd ook nog aandacht besteed aan de registratie Sociale Hygiëne. Ben je voor 1 juli 2023 geregistreerd in het Register sociale hygiëne? Bevestig dan ná 1 juli 2023 je registratie via de website van de Lcsh. Je huidige registratie blijft geldig tot de bevestiging. Je hebt na 1 juli 5 jaar de tijd om je registratie te bevestigen. Daarna vervallen alle niet bevestigde registraties. De bevestiging van je registratie is kosteloos.

Daarnaast is er een arbeidsmarktcampagne opgezet vanuit KHN. Deze bestaat uit een imago/wervingscampagne die zich richt op de ontwikkelingsmogelijkheden in de sector: Werken in de Horeca - Verrassend Veelzijdig. Ook wordt er vanuit KHN actief aandacht besteed aan het thema Goed Werkgeven. Daarnaast is er een poster met daarop 8 redenen om in de horeca aan de slag te gaan. Deze kan digitaal ingezet worden of uitgeprint.

Het bestuur besluit daarnaast om op dinsdag 7 november 2023 de Algemene Ledenvergadering te laten plaatsvinden. Het exacte programma volgt nog maar uiteraard zijn alle leden van harte uitgenodigd, dus noteer deze datum alvast in je agenda!