Als werkgever ben je verplicht om maatregelen te treffen voor interne hulpverlening. Op grond hiervan moet je één of meer medewerkers aanwijzen als bedrijfshulpverlener.

Deze medewerkers hebben de taak om in een situatie die de veiligheid of gezondheid in gevaar brengt, maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken.

De bedrijfshulpverlener heeft een voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsdiensten zoals de politie, brandweer en ambulancedienst.
KHN Amsterdam biedt in samenwerking met BRN Brandbeveiliging een 1-daagse bhv-training aan. Deze bhv-training wordt ook in het Engels gegeven, zie voor informatie en aanmelden deze pagina.

Voor wie?

De training is bedoeld voor leden van KHN Amsterdam en hun medewerkers die hulpverleningstaken hebben bij calamiteiten en ongevallen. Op onze site kun je nagaan welke eisen worden gesteld volgens de wet.

Aan het einde van de training kun je:

  • Eerste hulp verlenen bij ongevallen
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers/personen in het bedrijf of de inrichting
  • Op adequate wijze reageren bij calamiteiten in en rond het bedrijf en assisterend optreden bij het in gang zetten van de (hulpverlening)procedures

Programma

Ongeveer 7 werkdagen voorafgaand aan de trainingsdag ontvangen de beginnende bhv’ers een e-mail met een oproep het e-learning programma te doorlopen. Deze e-learning duurt ongeveer drie uur. Het is de bedoeling dat je deze online toets met een positief resultaat voltooit. Daarna neem je deel aan de trainingsdag. Tijdens de trainingsdag controleert de instructeur of je de vereiste handelingen correct uitvoert. De e-learning is alleen voor beginnende bhv’ers, bhv-herhalers kunnen gewoon naar de training komen. Geef bij de aanmelding aan of je een beginnende bhv’er of herhaler bent.

Ochtend (9.00 – 12.30)

Reanimatie en AED gebruik;
Praktische EHBO: o.a. stabiele zijligging. Handelen van de bedrijfshulpverlener bij vergiftiging, verstikking, snij- en brandwonden, botbreuken.

Middag (13.00 – 16.00)

Communicatie en samenwerking tijdens incidenten, met externe hulpdiensten;
Blussen van een beginnende brand en weten met welke gevaren je rekening moet houden;
Het snel en soepel laten verlopen van een ontruiming met behulp van een ontruimingsplan;
Kennis hebben van de gevaren bij ontruiming;
Begeleiden van een ontruiming en controle van het pand op eventueel achtergebleven mensen;
15.45 – 16.00 - Eindevaluatie.

Certificaat

Deelnemers die de opleiding met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen (enige tijd na afloop van de training) het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’ digitaal. Per e-mail ontvangt de cursist instructies om het certificaat (in pdf formaat) te downloaden. Er wordt dus geen hard-copy certificaat of bhv-pasje verstrekt. Dit certificaat verschaft je als werkgever de garantie dat jouw bedrijfshulpverlener de basistaken kan uitvoeren. Het certificaat en/of diploma toont aan dat de cursist over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Wanneer: Dinsdag 19 september 2023
Tijd: 09.00 - 16.00 uur, inloop 08.45 uur
Waar: Hotel Casa, Eerste Ringdijkstraat 4, 1097 BC Amsterdam

Aanmelden

Stuur een mail naar naar khncursussen@khn.nl met cursusdatum, jouw bedrijfsnaam, persoonsnaam, bedrijfsadres, postcode, plaats, e-mailadres en geboortedatum. En of je een basis-cursist bent of een herhaler.

Kosten en betaling

Leden KHN Amsterdam, Amstelland en Haarlemmermeer € 135
Leden KHN (gevestigd) buiten Amsterdam € 165
Niet-leden € 200

Prijzen zijn per persoon inclusief broodjeslunch en exclusief btw. Na afloop van de cursus ontvang je een factuur.

Annuleringsvoorwaarden

Als horecaondernemer weet je als geen ander dat lastminute-afzeggingen vaak tot onnodige kosten leiden. Daarom heeft KHN een annuleringsregeling die geldt bij inschrijving voor cursussen, workshops en trainingen. Zorg dat je op de hoogte bent van onze annuleringsvoorwaarden.