Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan voorstellen voor nieuwe wetgeving waarmee flexibiliteit in arbeidscontracten nog verder aan banden wordt gelegd. Ze willen hiermee de inkomenszekerheid van werknemers verbeteren. Wij benadrukken in onze lobby dat er een zekere mate van flexibiliteit van inzet van medewerkers noodzakelijk is voor (onder andere) de horeca. Deze flexibiliteit is prima te combineren met inkomenszekerheid. We zullen ons voor dit standpunt blijven inzetten, samen met VNO-NCW, MKB-Nederland en andere stakeholders.

Flexibiliteit in arbeidscontracten nog verder aan banden als het aan het kabinet ligt

Drie jaar geleden kwam de commissie Borstlap met adviezen voor de arbeidsmarkt. En twee jaar geleden kwam de SER met haar middellange termijnadvies (MLT-advies). In beide rapporten wordt geadviseerd flexibiliteit in arbeidscontracten verder terug te dringen. De Rutte IV coalitie heeft die adviezen voor het overgrote deel overgenomen in het coalitieakkoord. Daardoor weten we dat in nieuwe wetgeving de mogelijkheid voor 0-urencontracten zal verdwijnen. Ook op andere onderdelen, bijvoorbeeld de keten van contracten, zal de flexibiliteit verder worden teruggebracht. Want de politiek vindt in meerderheid dat er meer inkomenszekerheid voor werkenden moet komen en dat dit op die manier bereikt zal worden. Wel zijn er in alle plannen, mede door onze lobby, altijd uitzonderingsmogelijkheden opengelaten voor onder andere seizoencontracten en flexibele inzet van studenten en scholieren.

Inzet op behoud van flexibiliteit

Op het ministerie van SZW wordt nu gewerkt aan een eerste opzet van een wetsvoorstel waarin de plannen van het kabinet worden uitgewerkt. Eind februari of begin maart wordt er waarschijnlijk een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin minister SZW Van Gennip uitlegt hoe zij van plan is de coalitieplannen uit te voeren. Dat de 0-urencontracten gaan verdwijnen is een gegeven. Maar voor sectoren als de horeca (maar ook de retail, recreatie, evenementen, beveiliging etc.) is het belangrijk dat er flexibiliteit mogelijk blijft. Het is volgens ons ook niet óf flexibel óf vast; een zekere mate van flexibiliteit van inzet van mensen is prima te combineren met inkomenszekerheid. Daar zetten we ons het afgelopen half jaar al voor in richting het ministerie, via VNO-NCW en MKB-Nederland maar ook samen met andere stakeholders.

Na de Kamerbrief van minister Van Gennip volgt er ongetwijfeld een kameroverleg en zal er nog een concreet wetsvoorstel worden ingediend. Daarna is de Tweede Kamer aan de beurt. We blijven jullie vanzelfsprekend informeren over de ontwikkeling van dit belangrijke onderwerp, en de inzet van KHN.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens