Elk stadsdeel heeft op dit moment eigen beleid voor horeca en terrassen. Daardoor gelden in gelijke gevallen niet altijd dezelfde regels. Het nieuwe beleidskader voor horeca en terrassen geldt voor de hele stad. Je kunt tot en met 18 juli 2022 een zienswijze indienen over het nieuwe beleidskader.

Zie hier hoe je dat kunt doen.

Eerder publiceerden we hier al over en hebben we een webinar georganiseerd. KHN is betrokken geweest bij de hoofdlijnen van de totstandkoming van het beleidskader. De insteek was altijd rechtszekerheid voor ondernemers te behouden op basis van hun huidige vergunningen. Ook bij overdracht naar eventuele rechtsopvolgers.

In de uitwerking krijgt dit naar onze mening nu onvoldoende aandacht en is het te onzeker hoe dit eruit kan gaan zien en welke procedures hierin moeten worden gevolgd. Deze processen moeten zorgvuldig worden gedaan en de indruk wordt gewekt dat met ambitieplannen grote transformaties kunnen plaatsvinden in bestemmingplannen. Dit leidt tot veel kritiek en is zonder compensatie van ondernemers niet te realiseren. Planologen van de gemeente denken dat het zo'n vaart niet zal lopen, maar de manier waarop politici en bewoners nu al reageren, doet vermoeden dat zij dit anders zien.

Wat KHN betreft is er meer nodig om de kaders en processen beter te duiden en vragen we uitdrukkelijk meer aandacht voor de positie van ondernemers. Het nieuwe stedelijk beleidskader kan niet misbruikt worden als instrument om de uitdagingen die er in sommige gebieden zijn te lijf te gaan. Dit is een strategisch plan voor de gehele stad en is bedoeld om toekomst bestendig te zijn voor nieuwe trends en ontwikkelingen en ook de economische belangen van ondernemers in ogenschouw te houden. Alleen een gezonde horeca is immers in staat om ambities op het gebied van leefomgeving, sociale cohesie, respect voor het culturele erfgoed, diversiteit en verduurzaming te realiseren.

Wat ons betreft zijn er in de uitwerking nu te veel open eindes en passages op vele manieren uit te leggen. De processen, hoe en met wie en binnen welke kaders die gevolgd moeten worden zijn niet duidelijk. Inmiddels zijn er al meer dan 100 zienswijzen ingediend. Waaronder die van KHN Amsterdam. Zie bijlage.
Ook het Overleg van Amsterdamse Clubs, de Nederlandse Vereniging van Koptische Egyptenaren, vele BIZZEN en ook bewoners hebben een zienswijze ingediend. Bewoners zijn van mening dat ze niet tijdig en/of onvoldoende betrokken zijn geweest.

De gemeente heeft besloten de zienswijze termijn tot en met 18 juli 2022 te verlengen om iedereen een kans te geven een reactie in te sturen. Kijk naar het voorbeeld van KHN Amsterdam en ga na of het zinvol is om vanuit jouw onderneming en/of buurt ook een zienswijze in te dienen.

Voor vragen en of opmerkingen kun je contact opnemen met Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl /06 51 49 07 09 of Simone van Laar: s.vanlaar@khn.nl /06 22 80 68 92.


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens