Wethouder Kock stelt voor boven op de 7% van de kamerprijs (tarief 2019) een verhoging toe te passen van € 3,- per persoon per nacht, ingaande op 1 januari 2020. Tijdens de inspraak op 13 juni jongstleden van KHN en een aantal hoteliers bleek het merendeel van de partijen geen weerstand te bieden tegen de plannen van Kock.

Hij is immers de man die de financiën van de stad op orde heeft gebracht en ook nu weer de uitdagingen in een sluitende begroting weet te verwerken.

Op 10 of 11 juli beslist de gemeenteraad tijdens de behandeling van de voorjaarsnota definitief over het tarief toeristenbelasting 2020. Bezwaar en beroep is dan niet meer mogelijk. We hopen, maar de kans is niet groot, dat er nog een motie of amendement word ingediend. Wij hebben ter ondersteuning hiervoor nog deze brief naar de gemeenteraad gestuurd met suggesties om toeristen op een redelijker manier te belasten.

KHN Amsterdam heeft er alles aan gedaan om wethouder Kock andere inzichten te geven, maar het leek een vooropgezet plan om de extra gelden voornamelijk bij de toerist op te halen die overnacht en de dagtoerist nog steeds vrij te stellen. Ook heeft hij in plaats van een groeimodel het maximale bedrag per 1 januari 2020 direct opgeëist en geen enkel gehoor gegeven aan onze oproep om alleen een procentuele heffing te hanteren. Ook komen de gelden slechts voor 24% ten goede aan het creëren van een meer leefbare stad. De overige gelden zijn voor andere plannen van het college.

Verhoging toeristenbelasting
Het college stelt aan de raad voor de toeristenbelasting van 7% aan te vullen met een vast bedrag per persoon per overnachting van € 3,- voor hotels en € 1,- voor campings. Voor verblijf in woningen wordt geen vast bedrag per persoon toegevoegd, maar gaat de bestaande heffing van 7 naar 10%. Het tarief voor vermakelijkhedenretributie (VMR) gaat van € 0,66 naar € 1,50 per persoon. En deze heffing wordt in 2020 uitgebreid naar gidsrondleidingen en in 2021 naar betaalde evenementen en festivals in de openbare ruimte.

We houden je op de hoogte omtrent het besluit.

Gerelateerde standpunten

Heb je vragen? Wil je meer weten?

Voor vragen over dit dossier kun je contact opnemen met regiomanager Eveline Doornhegge via 06 51 49 07 09 of per mail e.doornhegge@khn.nl.