Donderdag 29 juni was een mooie dag voor onze branche en voor de gastvrijheids- en vrijetijdssector. Op deze dag werd namelijk het Hospitality Pact ondertekend. Het doel van dit pact is om als betrokken partijen samen te werken aan oplossingen voor uitdagingen op de arbeidsmarkt voor vandaag en morgen.

Waarom een pact?

Directe aanleiding voor het pact is het voortdurende personeelstekort. Maar daarnaast zien we ook dat de samenleving verandert en dat er daardoor ook andere eisen worden gesteld door en aan de medewerkers. Het onderwijs en de wijze waarop de sector invulling geeft aan het werkgeverschap, moeten hierin meebewegen.

Het pact biedt de hospitality sector een “kompas” om actief te werken aan onderzoek, sociaal beleid gericht op goed werkgeverschap, sterk beroepsonderwijs, een infrastructuur voor Leven Lang Leren en arbeidsmarktpromotie. Samenwerken en innoveren zijn noodzakelijk voor een succesvolle toekomst van de sector. De sector is belangrijk voor de Nederlandse economie en maatschappij, want naast verdienvermogen en werkgelegenheid, bevordert deze sector de leefbaarheid en welzijn door bij te dragen aan maatschappelijke verbinding en cohesie. En wie in de hospitality sector werkt, ontwikkelt daar sociale skills die overal gevraagd zijn.

Krachten bundelen

Alle partijen die het Pact mede-ondertekenen, hebben uiteraard hun eigen arbeidsmarktactiviteiten. Zo hebben we bij KHN bijvoorbeeld de campagnes ‘werken in de horeca, verrassend veelzijdig’, de KHN Academie en beroepskeuzevoorlichting. De andere organisaties hebben eveneens eigen activiteiten. Maar door vanuit een gedeelde visie te werken en waar mogelijk ook samen te werken, bereiken we meer.

Wie doen er mee?

Het Pact is opgesteld onder regie van de Taskforce Samenwerking Gastvrijheidseconomie en wordt gedragen door KHN, ANVR, HISWA-RECRON, CLC-VECTA, Veneca, de MBO Raad, het HBO, werknemersorganisatie FNV en een collectief van landelijk opererende bedrijven en ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Namens KHN werd het Pact ondertekend door voorzitter Marijke Vuik: “Horecaondernemers ondervinden dagelijks hoe lastig het is om vacatures in te vullen. Het terugdringen van de personeelskrapte vraagt om een brede aanpak. De activiteiten vanuit het Hospitality Pact en die van KHN kunnen elkaar alleen maar versterken.”

Hoe gaat het nu verder?

We gaan nu verder met het uitwerken van een actieagenda, waarin staat wat we precies gaan doen. Deze agenda presenteren we op de Toerismetop in het najaar. Maar we zien nu al effect van het initiatief om te komen tot een Hospitality Pact: De brancheorganisaties in de hospitality sector weten elkaar bijvoorbeeld nu al beter te vinden. Dat betekent dat we al effectiever worden.

‘Be my guest’

Op dezelfde dag als de ondertekening van Hospitality Pact is de campagne Be My Guest gelanceerd. Dit is een initiatief waar wij volledig achter staan van een aantal grote bedrijven. De campagne is gericht op branding van de gehele hospitality sector. Het laat niet alleen aspecten van werken in de horeca zien, maar ook bijvoorbeeld in de cateringsector of de recreatie- evenementen- of reissector. De individuele branchecampagnes, zoals die van KHN, zijn veel meer gericht op het bevorderen van instroom en op de eigen branche. Zo vullen de campagnes elkaar prima aan.

Be My Guest