Op dinsdag 4 mei jl. heeft het bestuur van KHN Edam-Volendam een bestuursvergadering gehouden. Wat kwam er zoal ter sprake?

Kennismaking nieuwe Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid
De Beleidsmedewerker Integrale Veiligheid vanuit de gemeente Jeroen Kroeb is vervangen door Ilse Molenaar. Er is al een kennismakingsgesprek geweest. Binnenkort zal het bestuur mevrouw Molenaar uitnodigen voor een bestuursvergadering. Graag willen we samenwerken en samen optrekken bij verschillende probleemoplossingen.

Opmerkingen Horecavisie
Het bestuur van KHN Edam-Volendam heeft enkele opmerkingen en vragen gesteld over de horecavisie. In het concept zijn hier geen antwoorden opgekomen. Het bestuur stuurt de politieke partijen een schrijven met de vraag onze opmerkingen mee te nemen in de Raad.

Overleg burgemeester
We hebben een structureel overleg aangevraagd met de burgemeester. Enkele punten die we hier naar voren willen brengen is:

 • Paracommercie;
 • LEF (o.a. campagne doorschenken);
 • Handhaving: Het lijkt alsof de focus daarbij alleen op de horeca (op de Dijk) ligt en niet zozeer op de hele gemeente met hun inwoners(groepen).

Heb je punten die we voor je mee kunnen nemen? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Lobby gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de horeca een kans op betere bedrijfsvoering en inzet op minder lasten en administratieve druk. Ook wil KHN graag dat de horeca een stabielere plaats in de samenleving krijgt, raakvlakken met toerisme worden benut en samenwerking met winkeliers wordt versterkt. Daarom heeft KHN een toolkit samengesteld om op een goede manier de lobby voor deze verkiezingen op te pakken. In 2022 staan deze verkiezingen weer op de agenda. Voor de zomer leveren de partijen hun partijprogramma op en daarom is het nu tijd om hen van input te voorzien. Het bestuur van KHN Edam-Volendam maakt een brief met speerpunten richting de gemeente. Te denken valt aan:

 • Afschaffing lasten, regels en vereisten zoals de exploitatievergunning en minder regide invulling landelijke regelgeving;
 • Verlaging kosten leges;
 • Verlaging kosten precario;
 • Betere bewegwijzering parkeren;
 • Verlaging parkeerkosten;
 • 1-loket functie voor horecaondernemers;
 • Soepelere regels terrassen;
 • Vrije openingstijden;
 • Regulering afhaal/bezorgbedrijven en hun overlast van bezorgers;
 • Een overheid die beter faciliteert i.p.v. bepaalt;
 • Minder focus op de Dijk.

Mocht je punten hebben die we mee kunnen nemen, laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Overleg PX10
Het bestuur van KHN Edam Volendam heeft overleg gehad met het bestuur van de PX10. We willen graag een gezamenlijke agenda opstellen.

Corona informatie
Hier vind je alle corona-informatie op een rij.

De volgende bestuursvergadering is op dinsdag 1 juni. Mochten er punten zijn die we voor u kunnen bespreken, of wilt u aanwezig zijn? Laat het ons weten via edamvolendam@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens