Op dinsdag 3 augustus kwam het bestuur van KHN Edam-Volendam bij elkaar en werden diverse actualiteiten en aandachtspunten besproken. Onderstaand het bijbehorende verslag.

Bericht VVD Edam-Volendam over vervolg toeristische activiteiten n.a.v. toeristische bijeenkomst in mei 2021. Voortgang ontwikkeling toeristische app voor bezoekers.

In het vorige korte verslag van 13 juli zijn een paar onjuistheden vermeld. Het gesprek over de extra kermistent is niet op initiatief van gemeente ingezet, het is ingezet op initiatief van een aantal ondernemers n.a.v. de signalen dat de beunen op de Dijk zouden verdwijnen en zij hiervoor een alternatief wilden bespreken, dit is allemaal buiten het bestuur van KHN Edam-Volendam gegaan.

De formulering op de website zal worden aangepast.

KHN Edam-Volendam gaat niet over het indienen van aanvragen van ondernemers bij de gemeente en het bestuur heeft besloten dit dossier verder te sluiten.

Stand van zaken rond corona

Tot 1 september mogen alleen ééndaagse evenementen georganiseerd worden tot een maximum van 750 personen, zie hier de details.

Gratis spoedtesten zijn per 30 juli niet meer beschikbaar. KHN heeft een alternatief georganiseerd tegen zo laag mogelijk kosten.

TOP

Definitieve rapport over TOP zal gecommuniceerd worden aan de leden, zie hier het bericht.

3e week bouwvak

Siem Kees vraagt na bij de gemeente wat de regels en mogelijkheden zijn tijdens de 3e week bouwvak. Tot nu toe is er niet meer bekend dan in de persconferentie van 2 augustus genoemd.

Contacten gemeente

Het bestuur van KHN Edam-Volendam heeft een aantal vragen aan de gemeente gesteld in de afgelopen periode. Siem Kees zal deze vragen nogmaals onder de aandacht brengen bij de gemeente.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens