Op donderdag 21 maart kwamen verschillende organisaties en overheidsinstanties bijeen om de uitdagingen en aandachtspunten van strandondernemers te bespreken. Wij waren samen met onze partners Strand Nederland en de Nederlandse Kust Vereniging (NKV) aanwezig om op te komen voor de belangen van horecaondernemers met een bedrijf aan de kust.

Toekomst Strandpaviljoens

De bijeenkomst begon met een korte introductie vanuit de werkgroep ‘Toekomst Strandpaviljoens’. Deze werkgroep werd in 2023 opgericht vanuit het Kustpact* overleg en bestaat uit vertegenwoordigers van het ministerie BZK, Strand Nederland, KHN en de NKV. De werkgroep houdt zich onder andere bezig met contracten, huurovereenkomsten, seizoens- en jaarrondpaviljoens, ruimtelijke kwaliteit rondom het paviljoen en investeringen in duurzaamheid. Zie voor meer informatie de bijgevoegde startnotitie van deze werkgroep en een onderzoek van de ABN Amro over het jaarlijks op- en afbouwen van strandpaviljoens (mei 2023).

In de presentatie werd speciaal aandacht gevraagd voor de problematiek waar strandondernemers mee te maken hebben. Hierbij werden enkele voorbeelden aangehaald, waaronder de best practice uit Zeeland. Vervolgens gingen de aanwezigen het gesprek met elkaar aan. Het doel: een duidelijk beeld van de huidige problematiek, meer begrip voor elkaars belangen en concrete afspraken hoe we gezamenlijk naar oplossingen kunnen kijken.

*Het Kustpact is een samenwerkingsverband van lokale en provinciale (kust)overheden, waterschappen, natuur en milieubeheerorganisaties, recreatieondernemers en toeristische organisaties. Het pact heeft als doel om een goede balans te bewaken tussen bescherming én ontwikkeling van de Nederlandse kust.

Afbreken seizoensgebonden strandpaviljoens draagt niet bij aan betere duinaanwas

Stef Driessen van ABN AMRO gaf een analyse van de Nederlandse strandeconomie. Hij wierp een scherpe blik op financiële stromen en bestedingen op het strand en ook op de duurzaamheidsuitdagingen van strandpaviljoens.

  • Zijn onderzoek onthult een aantal inzichten:
  • Afbreken van seizoensgebonden strandpaviljoens draagt niet bij aan betere duinaanwas.
  • Seizoenspaviljoens hebben door hun constructieve eigenschappen een hoger risico op branden waarbij het hele paviljoen in de as gaat vergeleken met permanente paviljoens.
  • Tijdelijke paviljoens worden aanzienlijk beperkt in de mogelijkheid om te investeren in duurzame technologieën zoals zonnepanelen, elektrische installaties en verwarmingsinstallaties en isolatiemogelijkheden.

Dit laatste punt laat zien dat investeringen in duurzaamheid enorm belangrijk zijn voor de toekomst van onze stranden.

Zoek de samenwerking op

Tijdens de bijeenkomst gaf de werkgroep de betrokken partijen op het strand ook meer inzicht in de problemen waar strandpaviljoens mee te maken hebben. Denk hierbij aan onder andere de duur van huurovereenkomsten en contracten, waardoor zij belemmerd worden in het doen van investeringen in duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Dit terwijl ondernemers dit wel graag willen. Kustgemeenten (op o.a. de Landelijke Stranddagen in november 2023) hebben aangegeven dat zij graag gezamenlijk aan de slag gaan met een aanpak voor duurzame investeringen. Nu doet iedere gemeente dit apart, maar het besef is er dat dit slimmer kan en moet. Zeker gezien de beperkte capaciteit die gemeenten hebben. Dat het anders kan, hebben een aantal kustgemeenten in Zeeland inmiddels laten zien. Zij trekken namelijk gezamenlijk op, in goed overleg met de strandpaviljoens. Deze samenwerking moet als voorbeeld gaan dienen voor andere kustgemeenten.

Over het vervolg word je via de bekende communicatiekanalen op de hoogte gehouden.

Voor meer informatie kijk ook op www.khn.nl/strandbelangen.

Strandpaviljoens aan de Nederlandse kust


Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens