Het is al een tijd geleden dat we een update gave over het concept Stedelijk Beleidskader Horeca en Terrassen. Zie ons bericht van november 2022.

Zie ons bericht van november 2022.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de beantwoording van de zienswijzen op het horecabeleid. Vanwege de omvang van het aantal inspraakreacties kost dit de gemeente Amsterdam meer tijd dan van te voren was verwacht.

Vele inhoudelijke onderwerpen worden op basis van de inspraakreacties weer nader bekeken. Dit geldt onder andere voor de gebiedstypologieën. Ook daar zijn veel reacties op binnengekomen. Dit betekent dat het ter inzage leggen van de gebiedstypologieën wederom is vertraagd. De nut en noodzaak wordt nog eens goed tegen het licht gehouden door de gemeente en afhankelijk van die uitkomst zal duidelijk worden of en wanneer de gebiedstypologieën voor inspraak ter inzage worden gelegd.

Wordt vervolgd.