Op dinsdag 11 oktober jl. heeft het bestuur van KHN Haarlem overleg gehad. Voorzitter Gijs Brands heeft ons verwelkomd in Van Beinum.

Enkele belangrijk punten uit het bestuursoverleg kun je onderstaand terugvinden.

Handhaving vergunningen

Handhaving heeft een ronde gedaan voor controle van vergunningen en dit is ons inziens goed verlopen. Mochten er zaken zijn die wij moeten weten, vernemen we het graag.

Update Centrum Management Groep

Vanuit het CMG is een update gegeven:

 • Het Convenant Binnenstad Haarlem is rond gestuurd. Het bestuur leest dit goed door om te kijken waar aanvullingen op gegeven worden. Zo is duurzaamheid een belangrijk punt in het convenant. Dit vindt de horeca ook belangrijk, maar we moeten goed kijken naar de manieren waarop en naar de tijdspaden. Hier kun je het convenant vinden.
 • Er is informatie opgehaald bij de ondernemers in de binnenstad rond de inflatie, personeelstekort en energie om te kijken waar ondersteund kan worden.
 • Haarlem marketing heeft de bezoekersprofielen onderzocht. Zie bijgaand rapport.
 • Economische monitor gemeente is gedeeld. Zie hier.
 • Er wordt gekeken naar aangepaste tijden voor het laten branden van de feestverlichting in binnenstad in verband met de energiekosten.

Calamiteitenverlichting Smedestraat

De gemeente heeft eerder de calamiteitenverlichting weggehaald. KHN Haarlem spreekt hier al enige tijd haar zorgen over uit omdat door het ontbreken van de verlichting bezoekers minder snel de omgeving rondom de horeca verlaten en voor rumoer en overlast blijven zorgen. Het euvel is nogmaals doorgegeven aan de gemeente.

Update evenementen

 • Haarlem Jazz & More: Er is een evaluatie geweest over Haarlem Jazz & More. Het evenement is prima verlopen, iedereen was tevreden. Echter over het algemeen geldt dat Gemeente Haarlem voor komende evenementen het strenger en strakker wil organiseren. Dan gaat het bijvoorbeeld om nieuwe geluidsnormen en de indeling van evenementen in grotere categorieën waardoor er meer overleggen met politie en veiligheidsdiensten plaats moeten vinden. Dit hoeft niet slecht te zijn, maar het betekent wel dat het lastig kan zijn voor nieuwe evenementen. KHN Haarlem heeft aangegeven dat ondernemers hier wel een vorm van hulp bij kunnen gebruiken.
 • Kerstsamenzang 24 december. Dit evenement heeft wat ruimte nodig voor de opbouw, echter lukt het vooralsnog niet om hierover in gesprek te gaan met de marktmeester. Hier wordt aan gewerkt.
 • Met betrekking tot vergunningen zal KHN Haarlem zich inzetten om de gemeente Haarlem het vergunningensysteem beter te laten verlopen.

Pilot vrije openingstijden

Er vinden momenteel gesprekken plaats over de invulling van de pilot vrije openingstijden. Er wordt o.a. een inventarisatie gedaan wie er mee wil, het ligt in de bedoeling om het in maart van start te laten gaan. De gemeente wil garanties van de ondernemers dat het veilig kan, dus moet er per bedrijf een veiligheidsplan opgesteld worden. We benadrukken bij de gemeente dat de ondernemers niet elke dag 24 uur open willen, maar dat het erom gaat dat wanneer je een gezellige avond hebt, je de gelegenheid hebt de sluitingstijden flexibeler in te zetten. Met name met het oog op veiligheid.

Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid (CHO)

Gesprekken met de politie hebben opgeleverd dat zij inmiddels bereid zijn gevonden te willen ondertekenen. Voor verdere continuering van de CHO moet eerst het nieuwe convenant worden ondertekend. Dit zullen we koppelen aan een bijeenkomst waarin we uitgebreide uitleg geven over de werkwijze.

Update hotels

De bezetting van de meeste hotels zijn de afgelopen tijd goed geweest. Uiteraard zijn er uitdagingen op het gebied van personeel en energiekosten. We merken dat de zakelijke markt nog ver achter blijft en de hotels zetten nu vooral in op het verhogen van doordeweekse bezetting met behulp van Haarlem Marketing.

Terrassenbeleid

Er is in 2018 een pilot gestart voor de terrassen aan het Spaarne. Ondernemers konden zelf met elkaar overleggen hoe het in te delen. Verder zijn er wel wat voorwaarden gesteld. De terrassen mogen daar blijven onder deze voorwaarden.
Voor wat betreft de verruimde terrassen de Haarlemse binnenstad geldt dat vanaf 1 oktober de tijdelijke corona-regeling voor meer stoelen en tafels weer teruggedraaid is. We gaan hierover nog in gesprek met burgemeester Wienen.

Nieuws vanuit KHN

 • Op maandag 3 oktober zijn de bestuursleden uit de regio naar Den Bosch geweest voor een inspiratietour. Dit was een groot succes.
 • Op maandag 27 en dinsdag 28 maart 2023 vindt de Noord-Hollandse Horecabeurs plaats in Alkmaar
 • De ledenraad wordt heringedeeld. Er wordt meer nadruk gelegd op doelgroep vertegenwoordigen, regio’s gaan vertegenwoordigd worden middels de clusters Noord, Randstad en Zuid.
 • 7 november vindt de KHN-bestuurdersdag plaats. Hier kun je als bestuur aangeven wat er speelt in het gebied en wordt strategie gevormd voor de toekomst.
 • KHN lobbyt bij het kabinet om terugbetaling van Belastingachterstand uit te stellen.

Verwachte uitstel Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet zou met ingang van 1 januari 2023 van kracht zijn. Met de nieuwe wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samenvoegen en vereenvoudigen. Echter is de verwachting dat het wederom uitgesteld wordt, lees hier meer. KHN Haarlem houdt de Omgevingswet goed in de gaten omdat het van invloed kan hebben op zaken die voor de horeca belangrijk zijn.

21 november ledenborrel en ALV

Op 21 november vanaf 16.00 uur zal de jaarlijkse ledenbijeenkomst georganiseerd worden. Voor de locatie hebben we voor onder andere NIP, Shibuya en JUNE uitgekozen. We maken er een interessant programma van én we kunnen gezellig bijkletsen. De definitieve uitnodiging ontvang je binnenkort, maar noteer het alvast in je agenda!

Heb je de Facebook van KHN Haarlem al geliked? Zegt het voort! Op www.khn.nl/haarlem volg je het laatste nieuws vanuit KHN Haarlem.

De volgende vergadering op dinsdag 8 november 10.00 uur. Heb je onderwerpen of vragen die je per mail wil stellen zodat we het kunnen meenemen in de vergadering, laat het ons weten via haarlem@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens