KHN Amsterdam heeft aangedrongen bij de afdeling Belastingen van de gemeente Amsterdam voor gunstige regelingen als het gaat om betaling van de toeristenbelasting.

Onderstaand tref je een overzicht van de afspraken en verduidelijkingen die we hebben afgesproken.

Hoe gaat de belastingdienst om met betaling van de voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 en vooral als het niet lukt om te betalen?

Het komt er op neer dat er wordt verzocht te betalen op basis van de werkelijk geïnde bijdrage voor toeristenbelasting. Het is niet de bedoeling hogere bedragen te betalen dan dat is geïnd. KHN heeft inzicht gegeven in de zwakke liquiditeitspositie van veel hotels en heeft daarom verzocht om verdergaand uitstel van betaling. Mocht geen enkele betaling mogelijk zijn of zeer beperkte betaling, dan hanteert de gemeente het volgende en onderscheidt daarbij twee trajecten.

 • Voor ondernemers die al een gedeeltelijke betaling hebben gedaan:
  In de loop van 2021 stellen we het definitieve bedrag vast op basis van de daadwerkelijke overnachtingen. In de tweede helft van 2021 kunt u de definitieve aanslag verwachten. Tot die tijd hoeft u het resterende bedrag op uw voorlopige aanslag 2020 niet te betalen.
 • Voor ondernemers die nog geen enkele betaling hebben gedaan:
  U kunt in dit voorjaar aangifte doen voor de toeristenbelasting 2020. In de loop van 2021 stellen we het definitieve bedrag vast. Betaal nu de toeristenbelasting die u in 2020 bij uw gasten hebt geïnd. Dan verlenen we uitstel van betaling voor het resterende bedrag van de voorlopige aanslag.

Meegezonden brieven (zie bijlagen) zijn of worden daarvoor verstrekt.

Mocht deze betaling niet lukken; ook dan zal de gemeente een redelijke regeling met je proberen te treffen en kun je verzoeken tot uitstel van betaling tot het moment van de definitieve aanslag. Om dit te regelen moet je wel zelf contact zoeken via de belastingdienst van de gemeente Amsterdam.

Hoe zijn de voorlopige aanslagen 2021 tot stand gekomen?

De voorlopige aanslag 2021 is gebaseerd op 40% van de oorspronkelijke heffingsgrondslag van 2020. De inschatting van 40% is gebaseerd op een verwachte bezettingsgraad, lagere gemiddelde kamerprijs en een inschatting van het aantal overnachtingen (per persoon per nacht). De oorspronkelijke heffingsgrondslag van 2020 is gebaseerd op een eigen opgave door de hotels van het verwachte aantal gasten in 2020 en een geprognotiseerde omzet voor 2020 (uiteraard vóór Covid). Inschatting is gedaan in januari 2021 na gesprekken met KHN.

Aanslag niet correct?

Niet de juiste belastingplichtige, gestopt met de exploitatie, hotel deels dicht door verbouwing etc? Bezwaar indienen via belastingen@amsterdam.nl.

Niet eens met de voorlopige grondslag en betalingen?

Probeer het zo reëel mogelijk in te schatten. Draag alleen de daadwerkelijk gecollecteerde toeristenbelasting af. Per maand, per kwartaal... Wel uiterlijk 31-12-2021. Je hoeft nooit meer te betalen dan nodig, dus ook niet “voorfinancieren”. Blijft er een verschil dan daarna weer automatisch uitstel betaling van restant tot de verrekening in 2022. Bezwaar tegen grondslag is niet nodig.

Al bezwaar gemaakt?

De belastingdienst belt in eerste instantie met alle bezwaarmakers. Maak altijd schriftelijk bezwaar.

Wat zijn de voorwaarden voor de aftrekpost inwoners van Amsterdam?

Personen met een geregistreerd adres in Amsterdam

Over omzet uit overnachtingen en het aantal overnachtingen van personen met een inschrijving in de basisregistratie van de gemeente Amsterdam (BRP), is geen toeristenbelasting verschuldigd. De omzet en het aantal overnachtingen van personen met een inschrijving in de BRP moet je wel opgeven bij het doen van aangifte. Deze omzet en het aantal overnachtingen kun je via aftrekposten in mindering brengen. Je komt in aanmerking voor één of beide van deze aftrekposten als je per ingeschreven persoon gegevens bijhoudt en als bewijs meestuurt bij het indienen van de aangifte.

Wat moet je bijhouden?

 • Voorletters en achternaam
 • Datum aankomst
 • Datum vertrek
 • Geboortedatum
 • Geregistreerd adres in Amsterdam (volgens BRP)
 • Omzet uit overnachten inclusief BTW

Veel ondernemers denken dat ze op basis van de AVG bepaalde gegevens niet mogen vragen of opslaan. De AVG is geen belemmering voor het opgeven van informatie die voor belastingheffing noodzakelijk is. Je vraagt de gegevens aan de gast. Wanneer hij dit geeft kan je vaststellen dat er sprake is van een Amsterdammer en hoef je geen toeristenbelasting in rekening te brengen. Wanneer zij de gegevens niet willen geven kan er niet worden vastgesteld dat het gaat om een Amsterdammer en zal er dus toeristenbelasting afgedragen moeten worden. Eerder hebben we dit artikel hierover gepubliceerd.

Is er toeristenbelasting verschuldigd over kamerboekingen zonder nachtverblijf? En hoe verwerk je dit in je administratie?

Nee!

De verordening is heel duidelijk. Wanneer er tegen betaling overnachtingen wordt aangeboden moet er toeristenbelasting worden betaald. Een dagdeel werken in het hotel zonder overnachting; dan is er geen toeristenbelasting verschuldigd.

Hoe administreren?

In elk geval apart! Bijvoorbeeld grootboekrekening “day use”. Uit de gastenfactuur moet blijken dat de omzet uitsluitend “day use” betreft.

Uiteraard streven we ook nog steeds naar lagere tarieven en in elk geval afschaffing van de vaste component van € 1,- voor campings en € 3,- p.p.p.n. voor hotelovernachtingen.

Vragen

Voor vragen, bezwaren, uitstel van betaling en betalingsregelingen, kun je contact opnemen met Belastingen van de gemeente Amsterdam. Telefoon 020 255 4800 van maandag tot vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur / e-mail belastingen@amsterdam.nl. De gemeente zal de informatie op de website ook updaten, zie hier.

Voor vragen of opmerkingen aan KHN, neem dan contact op met regiomanager Eveline Doornhegge. Bereikbaar via 06 51 49 07 09 / e-mail e.doornhegge@khn.nl.

Bijlagen

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens