Op woensdag 4 oktober is het bestuur van KHN Zandvoort bij elkaar gekomen om de lopende zaken te bespreken en terug te kijken op de afgelopen periode.

Aanwezig waren Robert Hartog, Ivo,Berkhoff, Marcel Busscher, Rob Smits en Nick Rietkerk. Nick gaat de functie van notulist gaat invullen.

Financiën

Er zijn nog enkele leden die nog een openstaande rekening hebben van de afdelingsbijdrage van € 25,- en zij hebben inmiddels een 2e herinnering ontvangen. Via deze link krijg je uitleg voor de € 25,- afdelingsbijdrage. Graag even aan denken!

Parkeerregime

Het huidige parkeerregime is op drukke dagen op diverse plekken nog dramatisch. Wij houden dit via OBZ in de gaten en zullen daar bij gelegenheid, bij de gemeente op terug komen. Het Innovatiefonds begint steeds beter in te spelen op de behoeftes en aanvragen.

Reclamebeleid

Er zijn foto’s gemaakt in het dorp van gevels, uithangborden en andere reclame uitingen in aanloop naar het reclame en precario beleid. Wij als KHN vinden de precario voor terrassen in ons dorp nog steeds te hoog en blijven hierop bij iedere gelegenheid terugkomen.

Evenementenbeleid

Over het evenementen beleid wordt binnenkort meer bekend gemaakt, momenteel vindt de evaluatie plaats.

CHO Zandvoort

Het nieuwe Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid (CHO): KHN is een samenwerking aangegaan met Chainels, een ervaren organisatie op dit gebied met o.a. winkelverboden. Er worden op 2 plaatsen pilot’s uitgezet te weten Enschede en Zandvoort. Na evaluatie kan dit over het hele land worden uitgerold. Binnenkort meer.

Dutch Grand Prix

F1 weekend. Op 5 oktober was er voor genodigde een evaluatie georganiseerd. Over het algemeen is het DGP F1 weekend goed verlopen en wij hopen dat ook na 2025 dit evenement jaarlijks terugkeert.

Op 9 en 10 november a.s. zijn de landelijke stranddagen in Den Helder waar de plannen mbt. de Nederlandse stranden voor de komende jaren uiteengezet worden.

De volgende bijeenkomst van KHN Zandvoort is gepland op maandag 20 november. Heb je punten die je wil inbrengen, mail naar zandvoort@khn.nl

Heb je de Facebookpagina van KHN Zandvoort al geliked? Facebookpagina
Webpagina KHN Zandvoort: www.khn.nl/zandvoort
Webpagina strand: www.khn.nl/strandbelangen