Eerder hebben we je laten weten dat gemeente Amsterdam de WOZ-waarde vermindert voor horeca door corona.

Zie daarvoor dit bericht.

Bij de hoogte van de WOZ aanslag moeten we een onderscheid maken in de OZB tarieven en de grondslag waarover de tarieven worden berekend. De WOZ-waarde wordt bepaald op de marktwaarde en is dus de grondslag voor de uiteindelijke berekening. De tarieven worden elk jaar door de gemeenteraad in de gemeentelijke begroting vastgesteld en soms worden daar al eerder, zoals in een coalitieakkoord afspraken over gemaakt.
In Amsterdam ziet dat er als volgt uit en voor belastingjaar 2021 is er dus sprake van een aanzienlijke tariefstijging.

De WOZ aanslagen voor 2021 zijn recent verstuurd.

De OZB tarieven van belastingjaar 2021 zijn ten opzichte van belastingjaar 2020 dus sterk gestegen, vooral voor bedrijven. Voor belastingjaar 2022 met waarde peildatum van 1 januari 2021 zien we een daling van de tarieven. Ondanks dat we voor horeca objecten en hotels een correctie op de waarde hebben kunnen realiseren, zal voor het grootste gedeelte van deze groep het eindbedrag (waarde x tarief) hoger uitvallen. Zonder deze waarde afwaardering was de WOZ aanslag hoger geweest.

Door inzicht te geven in de impact van de coronamaatregelen voor onze bedrijven is deze waardedaling gerealiseerd. Artikel 18 lid drie wet WOZ, is voor afgelopen belastingjaar toegepast en daarbij zijn de handreiking en adviezen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevolgd aldus de gemeente. Dit artikel gaat over een bijzondere en specifieke omstandigheid die impact op de waarde van een object heeft. Het gaat daarbij om specifieke objecten. Omdat ten tijde van het besluit over het wel- of niet van toepassing zijn van artikel 18 lid 3 Wet WOZ, Belastingdienst Gemeente Amsterdam nog geen of onvoldoende zicht had op de effecten van Covid op de markt, is besloten om de situatiedatum te verplaatsen naar 1 januari 2021. Op zich zien we op dit moment nog steeds een waardestijging van ons onroerend goed, ondanks alle negatieve impact van Covid. Waarschijnlijk vooral ingegeven door de schaarste van deze objecten en toekomstige gunstige verwachtingen voor onze branche en dus ook de objecten. Uiteraard moeten we afwachten hoe het herstel zich ontwikkelt en wat de invloed is op de waarde van horeca objecten.

Bezwaar of betalingsregling?

Bezwaar maken tegen de aanslag kan lonen, als je verwacht dat de waardebepaling niet in overeenstemming is met de marktwaarde. KHN heeft partners die de nodige expertise hiervoor in huis hebben en daarbij kunnen helpen.

De Belastingdienst van de gemeente Amsterdam heeft oog voor de mogelijk slechte financiƫle positie van bedrijven uit onze branche vanwege de coronacrisis. Info over betalingsregeling is te vinden op de website van de gemeente: zie hier. Het is ook mogelijk om specifieke afspraken te maken, neem dan telefonisch contact op met gemeente via 14020, vraag naar de afdeling belastingen en benadruk dat je uitstel van betaling en/of een betalingsregeling wenst voor een horeca object.

Kom je er niet uit of heb je vragen neem dan contact op met de regiomanager: Eveline Doornhegge, e.doornhegge@khn.nl / 06-51490709.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens