Graag leggen we uit waarvoor we deze afdelingsbijdrage vragen en waarom deze van belang is voor jou als horecaondernemer in Haarlemmermeer.

Jouw belangen
Het is onze missie om de collectieve belangen van horecaondernemer in Haarlemmermeer te behartigen en denken dat we als collectief het verschil kunnen maken en dat dioen we voor zo’n 200 bedrijven. De afdelingsbijdrage (hoofdelijke omslag) speelt een cruciale rol in het mogelijk maken van deze inzet. Meer dan ooit moeten we de gemeente en andere instanties tonen wat de impact is van voorstellen en maatregelen en dat dat niet het beoogde effect heeft. Vaak kunnen we erger voorkomen dan dat in eerste instantie is bedacht.

KHN Haarlemmermeer maakt zich hard voor de horeca door actief te lobbyen bij de gemeente, is aangesloten bij het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten met de lokale overheid en/of inspirerende bijeenkomsten voor de leden van de afdeling.

Lokaal zetten we ons in voor een beter en vrijer horecabeleid, verbetering van vergunningverleningsprocessen, vermindering van regels en administratieve lasten, een verbeterde handhavingsstrategie (o.a. terrassen), betere bereikbaarheid, een schonere gemeente, stimuleren van de nachtcultuur, reële beoordeling overlast-perikelen en een eerlijk speelveld. Dit doen we niet alleen maar in samenwerking met andere partners in de gemeente.

Zoals je begrijpt, brengen al deze inspanningen kosten met zich mee. Naast de landelijke afdelingsbijdrage die de afdeling van KHN ontvangt, vraagt KHN Haarlemmermeer van de leden een kleine bijdrage zodat we ons kunnen blijven inzetten voor jullie. De hoogte en vaststelling van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de ALV bepaald.

Overzicht activiteiten KHN Haarlemmermeer 2024

 • Kartrekker werkgroep ‘Detailhandel en Horeca’ via HOP
 • Viermaal per jaar operationeel overleg met de gemeente, waarin o.a. ter sprake komt:
  - verlaging/invulling van toeristenbelasting en het besteden daarvan in de algemene middelen van de gemeente;
  - Permanente vergroting terrassen
  - integraal handhavings- en veiligheidsbeleid;
  - paracommerciële verordening, handhavingsverzoeken illegale en niet-toegestane feesten en partijen;
  - handhaving B&B en Airbnb;
  - checken openings-/sluitingstijden door handhaving;
  - wijzigingen APV;
  - bespreekbaar maken van ondersteunende horeca;
  - omgevingsvisie;
  - ontwikkelingen centra;
  - 4 x per jaar hoteloverleg met hotels in Haarlemmermeer waarvan 1 hoteldag als mini-conferentie opgezet;
  - organiseren van kwartaalborrels i.s.m. Visit Haarlemmermeer;
  - organiseren van inspiratietours;
  - organiseren van themabijeenkomsten;
  - organiseren van workshops.
 • Bijwonen van 4 x vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform en 4 x bestuurlijke vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform met wethouder(s).
 • Kartrekker opzetten emissieneutraal Shuttleverbinding hotels/Schiphol, iedere 2 weken overleg.
 • Actieve lobby op beleidsnota’s en gemeentelijke ontwikkelingen als de nota Commerciële voorzieningen, het toeristisch en recreatief beleid en het hotelbeleid gemeente Haarlemmermeer.
 • Verspreiden lokaal nieuws via de nieuwsbrief, khn.nl/haarlemmermeer en Facebook.
 • Delen informatie via appgroepen Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Badhoevedorp/Halfweg en hotels Haarlemmermeer.

Resultaat

 • Permanente uitbreiding terras en overkapping.
 • Budget gemeente voor marketing Haarlemmermeer.
 • Plaatsing EK-schermen op terrassen

Bijeenkomsten en evenementen

 • Het bestuur van KHN Haarlemmermeer komt 5 tot 7 keer per jaar bij elkaar.
 • KHN Haarlemmermeer is aanwezig bij regiobijeenkomsten van KHN Noord-Holland, waar kennis wordt uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit KHN Haarlemmermeer onder de aandacht te brengen.
 • 1 keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden en daar wordt een bedrijfsbezoek aan gekoppeld.
 • Organiseren inspiratietours naar interessante horecasteden in het land.
 • Bezoekvergaderingen bij ondernemers in de gemeente Haarlemmermeer
 • KHN is deelnemer aan het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP)

Partners en partijen waar KHN Haarlemmermeer mee om de tafel zit:

 • KHN Noord-Holland
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Politie
 • Gemeente Amsterdam
 • Alle hotels in de regio
 • Schiphol
 • HOP
 • OVHZ

Landelijke voordelen voor leden van KHN: zie ook https://www.khn.nl/lidmaatschap/voordeel-korting

De extra bijdrage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere:

 • Secretariële ondersteuning.
 • Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen, hotelbijeenkomsten, secretariaat Hotelshuttle.
 • Bijdrage aan inspiratietour.
 • Administratiekosten.
 • Lief en leedpot ondernemers.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens