KHN is de lokale lobby voor een herstelplan voor de horeca gestart en daarbij is er o.a. aandacht voor een strategische visie.

Eerder hebben we al een reactie gegeven op het uitvoeringsprogramma aanpak binnenstad en ons standpunt voor herstel van de bezoekerseconomie is goed verwoord in het adviesrapport Herontwerp bezoekerseconomie van Amsterdam&Partners.

Om het ook wat concreter te maken hebben we een voorzet gemaakt voor een specifieke wensenlijst. Graag zien we de wensenlijst aangevuld worden met jouw input. Stuur hiervoor een e-mailbericht naar amsterdam@khn.nl.

Voorlopige wensenlijst

 • Lagere leges, streven naar efficiëntere werkwijze, onder andere voor exploitatievergunning en BIBOB. Verlenging exploitatievergunning gratis. In elk geval geen extra verhoging door toevoegen leidinggevenden.
 • Bijschrijving/wijziging leidinggevenden moet gratis gedaan kunnen worden.
 • Optimaliseren vergunningverleningsproces horeca (maak hier eindelijk werk van). Al drie jaar lang is de gemeente niet in staat gebleken om de vergunning binnen een beslistermijn te verlenen. Geen enkele ondernemer weet wanneer de informatie compleet is. Optimaliseer het online aanvraagproces op inhoud en proces, conform de input van KHN.
 • Mogelijke invoering van gratis exploitatievergunning voor hotels tijdens een overgangstermijn.
 • Verlaging toeristenbelasting, afschaffen vast bedrag p.p.p.n. / in elk geval verkenning op verlaging toeristenbelasting (hiervoor is al een lobbytraject gestart).
 • Voor groep betalende bezoekers voor vermakelijkheden de retributie groter maken, niet alleen voor de bezoeker met een nachtverblijf (toeristenbelasting).
 • Creëer meer budget voor campagnes voor het stimuleren en reguleren van respectvolle bezoekers. Zet deze nu al in.
 • Creëer een ruim budget voor uitvoering van plannen rondom nieuwe gebiedsprofielen voor het centrum.
 • Ruime mogelijkheden voor terrassen, in elk geval de coronaterrassen langer behouden, dus ook in 2022.
 • Ruimere openingstijden voor terrassen, vooral in de winter.
 • Ruimere bepalingen voor evenementen voor horecaondernemers. Vergunningaanvraag moet nu al gedaan kunnen worden en minder kritisch.
 • Geen leges voor evenementenvergunning op eigen terras.
 • Ondernemers niet laten betalen en mogelijk crediteren van rekeningen voor vergunningen, ontheffingen en diensten van de gemeente waar ze geen gebruik van hebben kunnen maken door de corona maatregelen
 • Geplande verhoging rioolheffing en verhoging WOZ belasting niet doorvoeren.
 • Verdergaand uitstel van betaling en ruime betalingsregelingen voor facturen en heffingen van de gemeente aan ondernemers. Faciliteer zeer lange terugbetalingstermijnen. Sluit aan bij de regelingen van de landelijke overheidsorganen, zoals de VNG ook adviseert.
 • Hulp bij BIZ verlengingen. Door slechte economische omstandigheden is het aannemelijk dat meer ondernemers tegen stemmen. Tijdelijke ondersteuning voor voortbestaan actieve BIZ verenigingen.
 • Horecabeleid blijven ontwikkelen in de lijn met het huidige plan.
 • Niet langer gericht op sectoren, maar activiteiten
 • Horeca wordt ingedeeld in zwaarte van categorie, van licht tot zwaar.
 • Op basis van gebiedstypologie wordt bepaald welke activiteiten en categorieën horeca worden toegestaan.
 • Nieuwe omgevingswet; aanvaardbare nieuwe regels met betrekking tot geluid, geur/stank.
 • Herziening handhavingsstrategie horeca.
 • Meer ruimte 24-uurs economie.
 • Uitbreiden aantal verlaatjes naar 12. Ambtelijk advies is al positief.
 • Hulp voor noodlijdende ondernemers (begeleiden, coaching, scholing, financiering).
 • Zo spoedig mogelijk streven naar hotelstop in de Metropool regio Amsterdam.
 • Verbod vakantieverhuur woningen zo spoedig mogelijk doorvoeren in andere gedeelten van de stad, bij voorkeur de gehele stad.
 • Aanpassen regels woningdelen, zodat er boven horeca gewoond kan worden en mogelijk meerdere jongere personen met lagere inkomsten weer kunnen wonen in de binnenstad.
 • Op verzoek van ondernemers (tijdelijke) aanpassing concepten / bestemmingen.
 • Ruime mogelijkheden voor (tijdelijke) longstay in hotels.
 • Beperken uitgifte ventvergunningen in gebieden waar voldoende horeca en winkelaanbod is.
 • Bijdrage uit cultuurfonds voor commerciële nacht culturele sector.

Vragen
Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met regiomanager Eveline Doornhegge: e.doornhegge@khn.nl / 06 51 49 07 09.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens