Dagelijks Bestuur van de vereniging

Het Landelijk Bestuur vormt het Dagelijks Bestuur van de vereniging. De vier Landelijke Bestuursleden die zijn benoemd door de Ledenraad bereiden besluitvorming door de Ledenraad voor en zorgen voor uitvoering (via het Bedrijf). Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen zich eenmaal herkiesbaar stellen.De leden van het Landelijk Bestuur zijn zoveel mogelijk een redelijke afspiegeling van de KHN-leden. Het bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit nodigt acht, maar tenminste vijf keer per jaar. Het Landelijk Bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Word nu lid van KHN en profiteer direct!

Als KHN-lid profiteer je van een sterke lobby, ondersteuning, advies én veel financiële voordelen voor jouw horeca onderneming. Samen staan we sterker.

Word nu lid van KHN
Marijke

Marijke Vuik

Voorzitter

Marijke begon al op haar 22e haar eerste horecabedrijf. Sindsdien heeft ze vanuit haar passie voor de horeca verschillende horecabedrijven opgericht. Op dit moment is ze eigenaar van drie bedrijven: Biercafé Doerak, Café het Klooster en Slijterij Hoptic te Delft. Daarnaast is zij de organisator van twee bierevenementen in Delft.

De afgelopen jaren heeft ze zich op lokaal niveau ingezet bij verschillende adviescommissies, klankbordgroepen en initiatieven namens de horeca of overkoepelend namens ondernemers in de regio. Ook was ze politiek actief als raadslid in Delft. Sinds 7 maart 2023 is Marijke Vuik voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland.

E-mailadres

Bedrijven

Saskia

Saskia Geraeds

Penningmeester

De Ledenraad van KHN heeft per 9 maart 2021 horecaondernemer Saskia Geraeds gekozen tot het nieuwe Landelijk Bestuurslid van de vereniging. Zij volgt Michel Kloeg op die na zijn eerste zittingsduur stopt als Landelijk Bestuurslid van KHN.

Saskia Geraeds is sinds 2014 directeur en eigenaar van Huize Koningsbosch, een boutique hotel in Bakkum/Castricum met 23 kamers, een restaurant en drie vergaderzalen. Saskia is een enthousiaste horecaondernemer met een grote passie voor de branche. Voordat ze horecaondernemer werd, werkte zij 21 jaar in (hogere) managementfuncties bij een grote bank en vervolgens werd ze algemeen directeur van een groothandel in levensmiddelen. Tevens vervulde ze verschillende bestuursfuncties buiten KHN.

E-mailadres

Bedrijven

Meer informatie

Merij

Merijn Jansma

Vicevoorzitter

De Ledenraad van KHN heeft per 29 september 2020 horecaondernemer Merijn Jansma gekozen tot het nieuwe Landelijk Bestuurslid van de vereniging. Hij volgt hotelier Agnes Holtjer op die haar maximale zittingsduur van twee maal drie jaar als bestuurslid heeft bereikt.

Merijn Jansma is sinds 29 september 2020 lid van het Landelijk Bestuur. Hij is een zeer enthousiaste horecaondernemer en bestuurder met een grote passie voor de branche. Van 2008 tot 2013 was Merijn bestuurslid voor de Vereniging Erkende Pannenkoekenrestaurants en sinds 2011 heeft hij zich als bestuurslid bij KHN onder andere ingezet voor de sector restaurants, de onderwijscommissie en de afdeling Amersfoort. Sinds 2015 zet hij zich bestuurlijk in voor KHN.

E-mailadres

Bedrijven

Nevenfuncties

  • Lid Valideringscommissie SVH

Meer informatie

Jan Bas

JanBas van Aalderen

Secretaris

De Ledenraad van KHN heeft per 9 maart 2021 horecaondernemer Jan Bas van Aalderen gekozen tot het nieuwe Landelijk Bestuurslid van de vereniging. Hij volgt Antonio van den Hengel op die na zijn maximale zittingsduur stopt als Landelijk Bestuurslid van KHN.

Jan Bas van Aalderen is een ondernemer in hart en nieren. Hij is trotse eigenaar van Museum-Café Het Pomphuis, Bistro Bommen Berend b.v. en De Gouden Koets Catering in Groningen. Van 1997 tot 2018 was hij eigenaar van Diner-Café Soestdijk. Ook vervulde hij meerdere functies binnen de vereniging. Van 2010 tot 2016 was hij voorzitter van KHN-afdeling Groningen stad. En van 2012 tot 2019 was hij voorzitter van KHN regio Groningen en tevens KHN-Ledenraadslid.

E-mailadres

Bedrijven

Meer informatie