De situatie

Gemeenten leggen soms een belasting op aan toeristen die komen overnachten. Dat er in sommige gemeenten een toeristenbelasting nodig is begrijpt KHN. Wel moeten verhogingen worden voorkomen.

KHN merkt dat het voor hoteliers steeds lastiger wordt om aan toeristen uit te leggen waarom toeristenbelasting wordt geïnd of wordt verhoogd. In veel gemeenten wordt de belasting namelijk niet alleen gebruikt om te investeren in toeristische voorzieningen maar ook om de algemene begroting te vullen.

Standpunt KHN

KHN pleit voor een gastvrije toeristenbelasting, waarvan de opbrengst aantoonbaar ten goede komt aan de toeristische sector. Ondernemingen moeten inspraak en zeggenschap krijgen als het gaat om toeristenbelasting. En gemeenten moeten de belasting gebruiken om een impuls te geven aan het toeristische-recreatieve product in de gemeente en regio en niet om gaten in begrotingen te dichten.