Algemene Plaatselijke Verordening

Als je een horecabedrijf wil opzetten, heb je in de meeste gemeenten een exploitatievergunning horecabedrijf nodig (zie de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van je gemeente). Het maakt geen verschil of je wel of geen alcoholhoudende drank aanbiedt. Met de horeca-exploitatievergunning beschermt de gemeente de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat in de omgeving van je horecabedrijf.

Model Veiligheidsplan

Meerdere gemeenten stellen eisen waaraan je moet voldaan voor het krijgen van een exploitatie- of andere vergunning of ontheffing voor een horecabedrijf. Een van die eisen kan zijn dat je een veiligheidsplan maakt waarin je een bepaald veiligheidsniveau voor je bedrijf zo goed mogelijk zeker stelt. Dat plan kan het bevoegd gezag opvragen en van commentaar voorzien.

Een veiligheidsplan opstellen

Je kunt zelf een veiligheidsplan maken toegespitst op jouw bedrijfssituatie aan de hand van dit voorbeeldplan. Daarin vind je ook nuttige achtergrondinformatie.

Check voorbeeldplan