Loontabellen per 1 juli 2022

Cao-loontabellen, wettelijke minimumloon, uurlonen, weeklonen en maandlonen, inclusief en lonen van leerlingen per 1 juli 2022 voor de Horeca. De bedragen van het wettelijke minimumloon per 1 juli 2022 zijn verwerkt.

Let op:

Hogere jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen per 1 september 2022

Per 1 september 2022 worden volgens de horeca-cao de jeugdlonen voor niet-vakkrachten en leerlingen flink verhoogd. Het gaat om hogere minimumbedragen, dus als je meer betaalt dan de nieuwe minimumbedragen dan verandert er niks voor jou. In de loontabel van 1 juli 2022 zijn de nieuwe minimumbedragen per 1 september 2022 al opgenomen.

Verwachtingen rond het wettelijke minimumloon voor 1 januari 2023

Het kabinet heeft aangekondigd het wettelijke minimumloon per 1 januari 2023 te verhogen met zo’n 10% tegelijk samen met de reguliere halfjaarlijkse aanpassing van dat wettelijke minimumloon. De loontabel 1 januari 2023 wordt in oktober aangepast op de dan bekende juiste bedragen. Het zal gaan om de basislonen van loongroep I en II met de afgeleide jeugdloonbedragen. Die zullen zo’n 10% hoger worden. Voor loongroep III worden die bedragen gelijk aan die van de loongroep I en II. Per 1 januari 2023 worden ook andere maatregelen als extra toeslagen en hogere belastingen voor ondernemers doorgevoerd. Zie ook KHN reageert op koopkrachtpakket kabinet.

Meer loontabellen

Download

Download de cao-loontabellen, wettelijke minimumloon en lonen van leerlingen per 1 juli 2022.
Download