Modelbrief ontzegging toegang tot je bedrijf

Als je een gast de toegang hebt ontzegd, raden wij je aan een schriftelijke bevestiging van de ontzegging uit te reiken of aangetekend per post te verzenden wanneer je de contactgegevens hebt. Het is van belang om daarbij duidelijke te omschrijven wat de reden van de ontzegging is en hoe lang de ontzegging duurt. KHN heeft een modelbrief opgesteld. Daarna zend je onmiddellijk een kopie van de ontzegging naar de politie. Indien er in jouw gemeente een CHO is en je neemt daaraan deel, zend dan ook een kopie van de ontzegging naar de contactpersoon van de CHO.

Meer informatie: Een gast misdraagt zich in jouw bedrijf, mag je hem de toegang ontzeggen?

Download

Download hieronder de modelbrief bevestiging van ontzegging toegang.
Download