Je bent natuurlijk baas in eigen huis. Maar betekent dat dat je een ontzegging tot jouw bedrijf aan een gast mag geven? Wat moet je hiervoor doen? KHN geeft antwoord en advies.

Als een gast overlast veroorzaakt of geweld of een ander delict pleegt in uw zaak of herhaaldelijk orde verstorend gedrag vertoont, kun je hem of haar een individuele ontzegging geven tot jouw bedrijf. Bij het opleggen van een individuele ontzegging moet je met een aantal zaken rekening houden.

Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid in jouw gemeente?

Ten eerste is het van belang om na te gaan of er in jouw gemeente een Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid (CHO) van kracht is. Veel gemeenten hebben in het kader van de CHO protocollen opgesteld. Hierin kunnen criteria vastgelegd zijn voor het opleggen van een (individuele) ontzegging. Kijk hier voor meer informatie over het Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid.

Om wat voor overtreding(en) kan het gaan?

In principe ben je vrij om te bepalen bij welke overtreding je een ontzegging oplegt. Is er een CHO in de gemeente van kracht? Houdt dan rekening met de criteria die hierin afgesproken zijn. Voorbeelden van overtredingen zijn:

  • Overtreden van de huisregels, waaronder verkeren in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van drugs
  • Vertonen van discriminerend gedrag
  • Diefstal
  • Ergerlijk lastig vallen van andere gasten, medewerkers of de ondernemer
  • Vertonen van overlast gevend gedrag, ook in de directe omgeving (tot 25 meter) van de horecagelegenheid

Duur van de ontzegging

De duur van de ontzegging kan opgenomen zijn in de CHO. Wanneer er geen CHO is kun je zelf beoordelen voor welke duur je een ontzegging geeft. Uiteraard moet de duur van de ontzegging wel in verhouding staan met de ernst van de overtreding(en). Het is gebruikelijk om een ontzegging van maximaal een jaar te geven bij ernstige of herhaaldelijke overtredingen.

Uitreiking

Nadat je de overtredende gast de toegang hebt ontzegd, raden wij je aan een schriftelijke bevestiging van de ontzegging uit te reiken of aangetekend per post te verzenden wanneer je de contactgegevens hebt. Het is van belang om daarbij duidelijke te omschrijven wat de reden van de ontzegging is en hoe lang de ontzegging duurt. KHN heeft een modelbrief opgesteld. Daarna zend je onmiddellijk een kopie van de ontzegging naar de politie. Indien er in jouw gemeente een CHO is en je neemt daaraan deel, zend dan ook een kopie van de ontzegging naar de contactpersoon van de CHO.

Wat zegt de wet over het toegangsverbod?

Het toegangsverbod voor horecagelegenheden is gebaseerd op artikel 138 van het Wetboek van Strafrecht:

‘Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.’

Wanneer je een gast een ontzegging opgelegd hebt en deze zich naderhand toch in jouw horecabedrijf vertoont, overtreedt hij daarmee bovenstaand wetsartikel.

Tip

Hang jouw huisregels voor gasten duidelijk zichtbaar in uw zaak, bijvoorbeeld bij de ingang.

Vragen?

Neem contact op met één van onze adviseurs van de afdeling KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens