Een stagiair is volgens de horeca-cao in jouw bedrijf onder begeleiding aanwezig op grond van een leerplan van een vmbo-, havo- , mbo-, of hbo-onderwijsinstelling om voor de opleiding noodzakelijke theorie- en praktijkervaring op te doen. Een stagiair is volgens het arbeidsrecht geen medewerker. Wat moet je een stagiair betalen? KHN geeft antwoord.

In de horeca cao is opgenomen dat een stagiair, die in het kader van een HBO-opleiding of een MBO-opleiding (Beroepsopleidende leerweg) een stage uitvoert, recht heeft op een stagevergoeding. De stagevergoeding hoeft dus niet betaald te worden aan snuffelstagiaires van een middelbare school. Een stagiair heeft recht op minimaal 350 euro bruto stagevergoeding per maand bij een voltijds stageweek. Met een voltijds stageweek bedoelen cao-partijen een stage van 4 Ć  5 dagen per week. Stagiairs die op minder dagen per week stagelopen hebben recht op een lagere vergoeding. Cao-partijen adviseren om hierop een staffel toe te passen:

  1. 3 dagen per week: 2/3e van 350 euro = 233,33 euro bruto per maand;
  2. 1 a 2 dagen per week: 1/3e van 350 euro = 116,67 euro bruto per maand.

Model stageregeling

KHN hanteert een model stageregeling die je als richtlijn kunt gebruiken bij het opstellen van de stageovereenkomst. Stagiairs ontvangen geen loon en vakantiegeld. Ook bouwt een stagiair geen vakantiedagen op. Je kunt in de stageovereenkomst samen met de stagiair afspraken maken over vrije dagen.