Moet mijn personeel een mondkapje dragen?

Personeel draagt altijd een mondkapje. Er is geen verplichting over het type mondkapje

Moet er een mondkapje gedragen worden op het terras bij verplaatsing?

Het terras is onderdeel van de horecalokaliteit dus ook gasten moeten een mondkapje op als ze zich verplaatsen. Personeel draagt altijd een mondkapje, ook op het terras.

Zijn vergaderingen toegestaan?

Vergaderingen zijn weer toegestaan, ook met F&B. In hotels, zaalbedrijven en eet- en drinkgelegenheden. Dezelfde regels gelden als voor de horeca in het algemeen: mondkapje op bij verplaatsingen, gasten worden geplaceerd en er moet 1,5 m afstand worden houden. Ook aan de vergadertafel.

Hoeveel gasten mogen aan één tafel?

Er is geen maximale groepsgrootte. Personen uit 1 huishouden/woonachtig op een adres hoeven geen 1,5 m afstand te houden. Andere bezoekers wel. Dus een groep vrienden mag aan 1 tafel, maar wel met 1,5 m afstand tot elkaar.

Is live muziek/entertainment ook weer toegestaan in de horeca?

Ja dat is toegestaan. Er is geen beperking op entertainment. Publiek moet wel blijven zitten.

Is er een maximum voor het aantal decibel genoemd voor muziek?

Nee, er is geen beperking, anders dan de vergunningsvoorschriften van jouw horecabedrijf.

Wat is het perspectief voor nightlifebedrijven & clubs qua openstelling?

Dat is nog niet bekend. Hier zijn geen uitspraken over gedaan. Wel is er een weegmoment over drie weken, dus dat biedt nieuwe kansen. De lobby van KHN gaat op dit vlak onverminderd door.

Welk perspectief wordt er gegeven over het afschalen van maatregelen zoals CTB-controle, 1,5 m afstand houden en de mondkapjesplicht?

Het enige dat we nu weten is dat er over drie weken een nieuw weegmoment is. Voor nu blijven deze maatregelen gelden en zal eerst duidelijk moeten worden of het mogelijk is om deze beperkingen over een tijdje op te heffen.

Worden de financiële maatregelen verlengd na 31 maart voor de sectoren die nog dicht zijn/moeten blijven?

Dat is nog niet bekend. Uiteraard zet KHN wel in op verlenging van de steunmaatregelen voor die bedrijven die door de beperkingen nog niet volledig kunnen exploiteren.

Waarom moet er in de horeca vanaf 13 jaar een CTB-controle gedaan worden en bij sport en cultuur vanaf 18 jaar?

De risico’s op besmetting worden kleiner geacht bij sporten, publiek bij wedstrijden en in de sportkantines voor personen tot 18 jaar. Gedurende de gehele coronacrisis zijn er verschillen in maatregelen, waar het niet gaat om gelijkwaardigheid, maar om de kans op besmettingen zo klein mogelijk te houden.

Mijn medewerker moet in quarantaine, wat zijn de regels?

De medewerker is besmet
Een positief geteste medewerker moet in isolatie. De GGD stelt vast hoelang de thuisisolatie duurt. Een medewerker moet ook in isolatie wanneer hij of zij een boostervaccinatie heeft gehad. De medewerker heeft recht op loondoorbetaling tijdens de isolatie-periode.

Een medewerker is in contact geweest met een positief getest persoon
De medewerker zal 10 dagen in quarantaine moeten. De quarantaineperiode is in te korten als de medewerker zich op de vijfde dag laat testen bij de GGD en de test negatief is. Er zijn uitzonderingen voor de quarantaineplicht.

Uitzonderingen quarantaineplicht
- Je hoeft niet in quarantaine als je korter dan 8 weken positief getest ben én geen klachten hebt.
- of wanneer je langer dan één week geleden een boostervaccinatie hebt gekregen én geen klachten hebt.

Let op: als werkgever mag je wegens privacy redenen niet vragen aan de medewerkers of zij gevaccineerd of geboost zijn. Medische gegevens zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens.

Boostervaccinatie
Een op dit moment veelgestelde vraag is of het loon moet worden doorbetaald van een niet geboosterde/gevaccineerde werknemer, wanneer deze in quarantaine moet. Dat zit zo: er geldt een loondoorbetalingsplicht voor de medewerker die in quarantaine moet, ongeacht of de medewerker zich heeft laten vaccineren/boosten.