Moet ik een nachtportier hebben in mijn hotel?

Om te bepalen of het verplicht is om een nachtportier te hebben in het hotel, moet gekeken worden naar een aantal facetten zoals de veiligheid, de hotelsterrenclassificatie en wetgeving zoals het besluit bouwwerken leefomgeving.

- Hotelsterrenclassificatie:

Als u zich wil aansluiten bij de hotelsterrenclassificatie, dan is het bij een 5 sterren classificatie noodzakelijk om de receptie 24 uur bemand te hebben. Bij minder sterren is er geen eis aan een 24 uurs bemande receptie, maar zijn er wel eisen aan (fysiek beschikbare) receptieservice. Zie voor alle criteria De Europese ster criteria voor hotels door Hotelsterren in een duidelijk overzicht

Het voeren van hotelsterren is niet verplicht.

- Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL):

Het BBL stelt niet dat een nachtportier verplicht is, maar dat wanneer hotels niet beschikken over een 24-uurs bewaakte receptie, óf wanneer een medewerker/eigenaar niet op het eigen perceel woont/dan wel binnen 100 meter het hotel kan bereiken en ook niet kan worden gealarmeerd op enige wijze, er een direct doormelding naar de brandweer aanwezig moet zijn. Deze doormelding kan kostbaar zijn.

-Exploitatievergunning

Ter bescherming van de openbare orde, de veiligheid en het woon- en leefklimaat kan een gemeente een exploitatievergunningsplicht invoeren. In deze exploitatievergunning zouden eventueel eisen kunnen worden gesteld aan de aanwezigheid van personeel in het bedrijf.

En moet er ’s nachts een BHV’er aanwezig zijn in het pand?

Er kunnen eisen gesteld worden aan de veiligheid, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van de BHV’er, welke voort komen uit de RI&E. De nachtportier kan dan de BHV’er zijn, maar wanneer er bijvoorbeeld een 24-uurs bemande food-outlet is, kan deze persoon ook de BHV’er zijn, dit is niet noodzakelijkerwijs een nachtportier. In sommige gevallen kan de BHV ook ingevuld worden met een slaapdienst.Hiervoor zijn geen generieke regels, dit komt voor uit de RI&E. https://www.rie.nl/instrumenten/horeca

Moet er in mijn hotel ’s nachts een leidinggevende aanwezig zijn met een diploma sociale hygiëne?

Als er in jouw bedrijf alcohol geschonken wordt, moet er een leidinggevende aanwezig te zijn met sociale hygiëne die op de Alcoholwetvergunning staat.

Er hoeft alleen een leidinggevende met een diploma sociale hygiëne aanwezig te zijn op het moment dat de horecalokaliteit voor publiek geopend is. Horecalokaliteiten zijn de ruimtes waar alcohol geschonken wordt en die op de Alcoholwetvergunning als zodanig zijn benoemd.

Wanneer de bar en/of restaurant dus gesloten is voor gasten, hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne meer aanwezig te zijn.

Hoe zit dat dan met roomservice en alcohol in de minibars?

De hotelkamer wordt niet gezien als horecalokaliteit. Op momenten dat de bar en/of het restaurant gesloten zijn, mag je wel roomservice of alcohol vanuit de minibar aanbieden en dan hoeft er geen leidinggevende met sociale hygiëne aanwezig te zijn.

Zegt de horeca CAO nog iets over nachtportiers?

Ja, nachtportiers hebben in de meeste gevallen recht op een nachttoeslag.
Zie ook Hebben mijn medewerkers recht op nachttoeslag? (khn.nl)

De arbeidstijdenwetgeving legt beperkingen op aan het aantal nachtdiensten dat iemand mag werken. Zie voor meer informatie Welke regels gelden bij nachtdiensten? (khn.nl)Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens