De versie uit 2007 is per 1 april 2016 vervallen. Vanaf dat moment is de nieuwe versie (2016) van kracht en ben je verplicht om te werken volgens de regels van deze nieuwe Hygiënecode. Zodra er een nieuwe versie van de Hygiënecode van kracht wordt, vervalt de voorgaande versie. Je moet altijd werken volgens de nieuwste versie van de Hygiënecode.