Ja, dat mag. Volgens de Warenwet kan de NVWA namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een bestuurlijke boete opleggen aan overtreders. De regionale controleur van de NVWA beoordeelt of een overtreding is begaan en maakt bij een overtreding een boeterapport op. Deze wordt gestuurd aan het Bureau Bestuurlijke Boetes. De inning wordt toevertrouwd aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Een eventueel bezwaarschrift tegen de boetebeschikking moet worden ingediend bij de minister van VWS. Meer informatie lees je in de brief die je bij een overtreding hebt ontvangen van de NVWA.