Per 1 januari 2022 moeten alle rookruimtes in het bedrijfsleven gesloten zijn. Dit betekent dat vanaf dat moment alle openbare gebouwen en alle bedrijven volledig rookvrij zijn. De definitie van een rookruimte is 'een afsluitbare ruimte die voor het roken van tabaksproducten zijn aangewezen en als zodanig zijn aangeduid'. In de horeca geldt het verbod op rookruimten al sinds 2020. Dit betekent dat er met de sluiting van de rookruimten in het bedrijfsleven geen directe gevolgen bestaan voor de horeca.

Terras

Op het terras roken blijft toegestaan tenzij je, als eigenaar van de horecalocatie, beslist dit te verbieden. Je hebt namelijk de mogelijkheid om te beslissen dat roken op het terrein van jouw horecalocatie niet meer wenselijk is. Het is dan van belang dat dit duidelijk aan de gasten wordt aangegeven. Dit kun je doen door borden die aanduiden dat de locatie een rookvrij terrein betreft.

Werknemers

Het is daarnaast ook belangrijk een duidelijk en eenduidig beleid te voeren naar de werknemers, dit kan bijvoorbeeld opgenomen zijn of worden in de huisregels (in ons model huishoudelijk reglement is hier al wat over opgenomen. In dit beleid kunnen eventuele afspraken over rookpauzes, rookplekken, rookvrije plekken en de kosten van de rookpauzes tot stand komen. Sinds 2004 heeft elke werknemer (uitzondering: lees catering) recht op een rookvrije werk- en pauzeplek volgens de Tabakswet (voorganger huidige Tabaks- en rookwarenbesluit).

Op het moment dat je ervoor kiest een rookvrije locatie te worden is het van belang er rekening mee te houden dat zowel gasten als personeel mogelijk buiten jouw horecalocatie gaan roken. Een werknemer kun je namelijk niet verbieden in zijn of haar pauze het terrein te verlaten. Het zorgt voor overlast bij collega-ondernemers, omwonenden en de gemeente wanneer men beslist om buiten het terrein te gaan roken. Het is goed om hier op voorhand met de desbetreffende (omliggende) partijen afspraken over te maken, zodat op het moment dat er overlast wordt ervaren allen tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen.

Ondernemingsraad

Een rookbeleid is onderdeel van de arbeidsomstandigheden. Wanneer de arbeidsomstandighedenregeling wijzigt dan heeft een ondernemingsraad hier volgens artikel 27 WOR instemmingsrecht op. Je zult de OR dus moeten meenemen bij eventuele wijzigingen in het beleid. Op het moment dat de organisatie geen OR heeft kun je (eventueel in overleg met de werknemers) direct beleid voeren.

Catering

Indien catering plaatsvindt bij iemand thuis geldt er een uitzondering op de rookvrije werkplek voor een werknemer. De catering vindt dan plaats in de privéruimte van een gast en de verplichting voor een rookvrije werkplek geldt niet voor privéruimten.

Controle

De NVWA controleert het handhaven van het rookverbod. Bij overtreding van het rookverbod is de eigenaar verantwoordelijk. De NVWA kan overgaan tot het geven van een boete die kan oplopen tot €4500.

Meer informatie en vragen

Heb je vragen? Neem contact op met KHN Advies 0348 48 94 89 of via e-mail info@khn.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens