Wanneer ben je verplicht om maatregelen tegen legionella te nemen? Welke maatregelen moet je treffen en wat moet jij precies doen? KHN geeft antwoord en advies.

In het waterleidingbesluit is vastgelegd wat je als eigenaar/beheerder van een zogenaamde prioritaire instelling moet doen aan legionellapreventie.

Voor wie?

Deze verplichting geldt voor gebouwen met een logiesfunctie zoals: hotels, bungalowparken, bed & breakfast met meer dan vijf slaapplaatsen, groepsaccommodaties en kampeerterreinen. Ook zwembaden en sauna’s moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat gasten besmet raken met legionella. Voor andere bedrijfstypes volgen eventuele beheersmaatregelen zoals keerkleppen en verzegeling van brandslanghaspels uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

De legionellabacterie kan voorkomen in een drinkwaterinstallatie, dit bestaat uit leidingen en de daarop aangesloten toestellen, vanaf de watermeter tot aan de tappunten, inclusief de warmtapwaterinstallatie.

Waar moet je aan voldoen?

Voor een goed legionellabeheer moet je:

  1. Een risicoanalyse laten maken door een gecertificeerd bedrijf. Deze analyse laat zien waar de legionellabacteriën kunnen groeien in uw drinkwaterinstallatie.
  2. Een beheersplan opstellen door een gecertificeerd bedrijf. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om de groei van legionellabacteriën te verminderen. Deze maatregelen moeten periodiek volgens het plan worden uitgevoerd. Een maatregel kan bijvoorbeeld zijn dat je de leidingen regelmatig moet doorspoelen.
  3. Een logboek bijhouden waarin je noteert welke maatregelen je hebt genomen.
  4. Elk half jaar watermonsters laten nemen en deze door een gecertificeerd bedrijf laten controleren op de aanwezigheid van legionella.
  5. Een normoverschrijding van legionella (bij 1000 of meer kolonievormende eenheden per liter (kve/l)) moet je melden bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).
  6. Bij een ernstige normoverschrijding van legionella moet je in samenwerking met de inspectie en de GGD jouw gasten hierover inlichten.

Meer weten?

Op de site van de overheid vindt je meer informatie over de wettelijke verplichting voor de legionellapreventie. Heb je vragen over legionella? Dan kun je terecht bij de legionellavraagbaak.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens