Een faillissement op zich is natuurlijk al vervelend genoeg, maar wat gebeurt er met de huurovereenkomst? KHN geeft antwoord!

Een faillissement raakt de huurovereenkomst in beginsel niet. Wel kan een faillissement het einde van de huurovereenkomst in de hand werken.

Opzegtermijn bedrijfspand

Als de huurder failliet gaat, kunnen zowel de curator als de verhuurder de huur tussentijds beëindigen. De opzegtermijn die daarbij in acht moet worden genomen is maximaal drie maanden ongeacht de verdere looptijd van de huurovereenkomst. Het is mogelijk dat de curator en verhuurder in onderling overleg een kortere opzegtermijn overeenkomen.

De huurovereenkomst kan alleen door de rechter worden ontbonden. Hierdoor kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

Schadevergoeding

Wel kunnen huurder en verhuurder vooraf afspraken maken over schadevergoeding bij een tussentijdse beëindiging door faillissement. Zo kan afgesproken worden dat de huurder ingeval van faillissement gehouden is de schade als gevolg daarvan te vergoeden.

Om de verhuurder tegemoet te komen voor het feit dat hij gedurende deze periode niet over het gehuurde mag beschikken, bepaalt de faillissementwet dat de verschuldigde huur na datum faillissement een boedelschuld is. Een boedelschuld staat hoger in rang dan gewone vorderingen.

De huur is vanaf datum faillissement een boedelschuld. Een eventuele schadevergoeding (bijvoorbeeld als gevolg van leegstand) is kort gezegd niet afdwingbaar ten opzichte van de faillissementsboedel, maar wel ten opzichte van de huurder zelf of diegene die garant staat (bijvoorbeeld de holding van de ondernemer). Als je hiermee te maken krijgt, is het verstandig zo snel mogelijk juridische bijstand te zoeken om de situatie goed te kunnen beoordelen.

Advies

Om ongewenst stilzitten te voorkomen en om snel duidelijkheid te verkrijgen over de gevolgen voor de huurovereenkomst, is het raadzaam om bij faillissement van de huurder of de verhuurder tijdig (juridisch) advies in te winnen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens