Ben je als horecaondernemer verplicht om een milieuvergunning aan te vragen? Of kun je volstaan met een melding? KHN geeft antwoord en advies.

Sinds 2010 maakt de milieuvergunning deel uit van de omgevingsvergunning. Bedrijven die schadelijk kunnen zijn voor het milieu door bijvoorbeeld productie van gevaarlijke stoffen hebben een omgevingsvergunning nodig. Meestal hoef je voor een horecabedrijf geen milieuvergunning aan te vragen, je kunt volstaan met een melding Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Waaronder valt een horecabedrijf?

Volgens de Algemene Milieuregels van het Activiteitenbesluit Milieubeheer worden bedrijven onderverdeeld in verschillende typen: Type A belast het milieu het minst, type C het meest. Horecabedrijven vallen onder type B.

Type B bedrijven moeten een melding Activiteitenbesluit doen voor de bedrijfsactiviteiten. De melding omvat onder andere informatie over geluid, afval(water) en bereiding van eten. De milieunormen waaraan je als horecaondernemer moet voldoen zijn beschreven in het Activiteitenbesluit Horeca.

Wijziging in een bestaand bedrijf

De melding is niet persoonsgebonden. Als je een bestaand bedrijf overneemt en je verandert niets aan het bedrijf, dan hoef je niet opnieuw een melding aan te geven. Alleen als je zaken aanpast in het bedrijf moet er een nieuwe melding gemaakt worden. Bijvoorbeeld als je wijzigingen aan het pand aanbrengt, zoals een uitbouw. Dit geldt ook voor horecaondernemers die na jaren een verandering doorvoeren, bijvoorbeeld als je van een café een restaurant maakt. Als je een nieuw horecabedrijf start, moet je altijd een melding maken.

Wanneer moet je de melding indienen?

De melding moet vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf gedaan worden bij de gemeente.

Meer informatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt online hulp aan ondernemers via: www.aimonline.nl.

Wijzigingen per 2021

In 2021 gaat de Omgevingswet in. Waarschijnlijk zullen ook de eisen voor een milieuvergunning veranderen. KHN houd je uiteraard op de hoogte van deze veranderingen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens