Belastingdienst

Bedrijven die zijn ingeschreven als rechtspersoon en onder de vennootschapsbelasting vallen (vaak BV's en NV's), melden betalingsonmacht bij belastingen en premies d.m.v. een formulier aan de Belastingdienst. Dit dient te gebeuren binnen twee weken nadat je aan jouw betalingsverplichting had moeten voldoen.

Wanneer jouw onderneming een eenmanszaak, VOF of BV in oprichting of maatschap is, dien je de Belastingdienst een verzoek om uitstel van betaling particulieren te sturen. Je hoeft geen melding te doen van betalingsonmacht omdat je altijd aansprakelijk bent voor de betaling van belastingen en premies. Voordat het zover is, kom je wellicht in aanmerking voor een van de bijstandsvormen die zijn opgenomen in het BBZ.

UWV

Het UWV wordt ingeschakeld door jezelf, werknemers, een bewindvoerder of een curator. Als blijkt dat het betalingsprobleem structureel is, nodigt het UWV de werknemers uit voor een bijeenkomst waarbij ze zich kunnen inschrijven voor een uitkering wegens betalingsonmacht.