Als je een pand gaat huren, is het voor partijen vrij om te bepalen welke huurprijs er wordt overeengekomen. Vaak is dit een maandelijkse huurprijs, maar soms ook een omzet afhankelijke huurprijs. Maar: Heb je het idee dat je te veel huur betaalt? Kan de huurprijs dan ook worden aangepast? En hoe gaat dat dan in z’n werk? KHN geeft antwoord!

Vanaf wanneer bestaat het recht op huurprijsherziening?

De wet geeft de mogelijkheid tot huurprijsherziening wanneer de eerste huurtermijn, van ten minste 5 jaar, is verstreken. Ook mag er in de afgelopen vijf jaar geen huurprijsaanpassing hebben plaatsgevonden. Een jaarlijkse indexering wordt niet gezien als een huurprijsaanpassing. Elke vijf jaar na afloop van de eerste termijn kan een huurprijsherziening worden gevorderd.

Hoe zet je een huurprijsherziening in gang?

Als je als huurder meent dat de huurprijs niet (meer) overeenkomt met de huurprijs van vergelijkbare bedrijfsruimten ten opzichte van de voor jou geldende huurprijs, kan de huurprijs worden herzien en verlaagd. Er wordt gekeken naar het gemiddelde van voorgaande vijf jaren.

Kan de verhuurder ook een herziening in stellen?

Ja, het initiatief voor herziening kan ook van de verhuurder komen. Wat moet je dan doen?

  • Een makelaar kan een huurwaardebepalingsrapport opstellen om de redelijkheid van het verzoek te kunnen toetsen;
  • Met de inhoud van de waardebepaling kunnen gesprekken en onderhandelingen worden gevoerd;
  • Komen jullie niet tot overeenstemming en vordert de verhuurder een huurprijsherziening bij de rechter, dan moeten partijen gezamenlijk een deskundige aanwijzen. Kosten hiervoor zijn voor de verzoeker.
    Lukt het gezamenlijk aanwijzen niet, dan zal de rechter de meest gerede partij een deskundige laten aanwijzen;
  • Het rapport van de deskundige is een leidraad voor de rechter om te beslissen over de huurprijsherziening. Als de rechter het rapport niet volgt, moet die voldoende onderbouwd worden;
  • Als blijkt dat de huurprijs moet worden verlaagd, komen de kosten voor het deskundigenrapport voor de gedaagde.

Let op: De uitkomst van de vordering kan zijn dat de huurprijs naar boven óf naar beneden moet worden bijgesteld.

Als er sprake is van een huurprijsherziening, vanaf welke dag gaat deze dan in?

In beginsel gaat de nieuwe huurprijs in op de dag waarop de huurprijsherziening is gevorderd bij rechter. Dit kan dus met terugwerkende kracht zijn, maar nooit eerder dan bij aanvang van de nieuwe huurperiode. De rechter kan ook een andere ingangsdatum instellen, of bijvoorbeeld een geleidelijke aanpassing. Na 5 jaar kan opnieuw een huurprijsherziening worden ingesteld.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens